Ako ste pomohli

Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili činnosť nášho občianskeho združenia.

Pomáhate nám liečiť rany osudu a otierať slzy nezaslúženej bolesti. Spoločne aspoň trochu ponesieme bremeno, ktoré ťaží útle telíčka malých pacientov.

V prvom rade ďakujeme všetkým nemenovaným organizáciám a jednotlivcom – anonymným darcom, ktorých mená nepoznáme, ale ktorí ochotne prispeli svojím podielom na konto nášho občianskeho združenia.

Každý váš dar, bez ohľadu na výšku sumy, je vyjadrením solidarity a ľudskosti. Svedčí o vašej ochote pomôcť deťom, ktoré nemali toľko šťastia, aby mohli bezstarostne šantiť na dvore. Pomáhate im spríjemniť veľa ráz ťažké chvíle strávené v nemocničných izbách.

Partneri

Partneri

Partneri

Hlavní partneri

Hlavní partneri

Hlavní partneri

Darcovia

Darcovia

Darcovia

Materiálna pomoc

Materiálna pomoc

Materiálna pomoc

Známi darcovia 2 % dane

Známi darcovia 2 % dane

Známi darcovia 2 % dane

Verejné zbierky

Verejné zbierky

Verejné zbierky

Ako ste pomohli

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €