Autá pre mobilný hospic

Dňa 9. apríla 2010 o 12.00 hodine v Europa SC v Banskej Bystrici výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing. Eva Kováčová slávnostne odovzdala nášmu združeniu tri automobily značky Peugeot 207, ktoré budú využívané na prevádzkovanie detského mobilného hospicu v Banskej Bystrici.

Detský mobilný hospic bude poskytovať zdravotnú, sociálnu, psychologickú a duchovnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v Banskej Bystrici i okolí a zabezpečí tak dôstojné prežitie posledných dní života deťom v kruhu svojej rodiny v domácom prostredí.