Bankový prevod

Ak sa rozhodnete nám finančne pomôcť, možno najjednoduchšie pre Vás bude previesť peniaze na náš bankový účet:
číslo účtu: IBAN SK83 1100 0000 0026 2075 6262
  • vedený v Tatrabanka, a.s., Banská Bystrica
  • variabilný symbol: 1234567890
  • konštantný symbol: 0008
Prosíme Vás, napíšte nám o Vašom dare krátky e-mail, radi Vás uvedieme medzi našimi sponzormi.
Za Váš dar vopred ďakujeme.

Ako nám môžete pomôcť

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €