Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna v nemocnici

Cieľ

Vytvoriť podmienky pre zavedenie potrebnej a efektívnej hydrokinezioterapie. Bazén umožní doplnkovú terapiu pri rôznych typoch chorôb a úrazov, zlepší psychickú pohodu dlhodobo hospitalizovaných detí.

Realizácia

Prvé prípravy na začatie prác prebehli v novembri. Ukončenie a odovzdanie bazéna plánujeme na máj 2005.

Projekty - Bazén

Projekty - Bazén Projekty - Bazén Projekty - Bazén Projekty - Bazén

Voda je ideálne prostredie pre pohyb zdravých i chorých. Okrem rehabilitačnej funkcie pozitívne vplýva na psychiku detí, ktoré musia tráviť väčšinu času na lôžku. Existujúci bazén bol 25 rokov nefunkčný, bez bazénovej technológie. Bolo nutné opraviť stavebnú konštrukciu, vybudovať prestupy pre technológiu, podoprieť vaňu bazénu, dispozične a funkčne priestory upraviť.

Podlaha je elektricky vyhrievaná, špeciálny stropný zdvihák preloží imobilných pacientov z lôžka do bazénu. V podzemí je nainštalovaná kompletná technológia s automatickou filtráciou, ohrevom a chemickou úpravou vody, s prípravou na ozónové čistenie. Klimatizačná jednotka zabezpečuje filtráciu, ohrev, rekuperáciu a odvlhčenie vzduchu. Výmenníková stanica zabezpečuje ohrev technologickej vody.

Toto dielo sa podarilo najmä vďaka spoločnosti ABB, ktorá poskytla priamy finančný dar a poukázala 2% dane z príjmu.

Realizátori a sponzori projektu:
 • ABB, s.r.o. Bratislava
 • ALBA bazénová technika, s.r.o. Prešov
 • ALFEX, s.r.o., elektroinštalačný materiál, Banská Bystrica
 • ARJO, s.r.o., zdravotná technika, Brno ČR
 • CWA, s.r.o., klimatizácia, Košice
 • Ing. Kmeť, projektant a konzultant
 • JUVO, stavebná firma, Banská Bystrica
 • Keramika Soukup, s.r.o., Žilina
 • PB MONT, s.r.o., výmenníková stanica, Martin
 • SCHOMBURG Slovakia, s.r.o., hydroizolácie, Banská Bystrica
 • SOLID TRADING, s.r.o., montáž obkladov, Banská Bystrica
 • STAVEX – PLAST, s.r.o., plastové dvere, Banská Bystrica
 • STAVIVO IBV, stavebné materiály, Banská Bystrica