Benefičný koncert Michala Červienku

Mladý muzikant Michal Červienka z vlastnej iniciatívy organizuje benefičné koncerty, ktorých výťažok venuje pre naše združenie a na ktorých účinkujú rôzni hostia.

Projekty - Benefičný koncert 2007 (1)

Projekty - Benefičný koncert 2007 (1) Projekty - Benefičný koncert 2007 (1) Projekty - Benefičný koncert 2007 (1) Projekty - Benefičný koncert 2007 (1)

Tento krát to bol Martin Budinský – cimbalista, Oľga Jackuliaková – klaviristka, Adam Latinák – akordeonista a trio PACORA. V kultúrnom dome v Banskej Bystrici pripravili 20. marca 2007 pekný hudobný večer, ktorého výťažok bol 10 296 Sk.

Projekty - Benefičný koncert 2007 (2)

Projekty - Benefičný koncert 2007 (2) Projekty - Benefičný koncert 2007 (2) Projekty - Benefičný koncert 2007 (2) Projekty - Benefičný koncert 2007 (2)