Darcovia

 • ANATEX, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • p. Banák Vladimír2 000,00 Sk
 • BRICK, Banská Bystrica25 000,00 Sk
 • BURDA - TOYS, Bratislava4 000,00 Sk
 • Cancer Children Foundation (rok 2002)6 000,00 Sk
 • p. Čillingová Anna, Horovce1 000,00 Sk
 • DAN-ZEL, Liptovský Mikuláš50 000,00 Sk
 • EUROTHERM, Brezno10 000,00 Sk
 • FED CUP Slovakia50 000,00 Sk
 • FOUR, Banská Bystrica3 000,00 Sk
 • Ing. Gréner Ján, Brezno10 000,00 Sk
 • HARMANECKÉ PAPIERNE, Harmanec5 000,00 Sk
 • p. Hegedus Ladislav100,00 Sk
 • HELP, Partizánske12 000,00 Sk
 • HOFFMANN-LA ROCHE, Bratislava15 000,00 Sk
 • p. Jakubčák Dušan, Poprad800,00 Sk
 • JE-KO, Ružomberok (rok 2002)50 000,00 Sk
 • JE-KO, Ružomberok20 000,00 Sk
 • JUDr. Kalinová, Banská Bystrica50 000,00 Sk
 • p. Kuzmániová, Poltár800,00 Sk
 • LESOTAXÁCIA, Žilina (rok 2002)15 000,00 Sk
 • LIGA PROTI RAKOVINE, Bratislava100 000,00 Sk
 • LIXIUM. Michalovce20 000,00 Sk
 • McDONALD´S, Banská Bystrica11 925,00 Sk
 • MESTSKÝ ÚRAD, Banská Bystrica1 000,00 Sk
 • MsP Čadca1 000,00 Sk
 • Nadácia MARKÍZA, Bratislava (rok 2002)440 000,00 Sk
 • Mgr. Námorníková Oľga, Halíč500,00 Sk
 • NIVA-DISPLAY, Bratislava6 000,00 Sk
 • Obec KALOŠA4 000,00 Sk
 • Obec ZÁVADA31 800,00 Sk
 • Ing. Oravcová, Banská Bystrica500,00 Sk
 • Ing. Petrovič Martin2 500,00 Sk
 • Pfizer H.C.P5 000,00 Sk
 • PHLIPS Lightning, Bratislava9 000,00 Sk
 • PHOENIX ZEPPELIN, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • PKB, Banská Štiavnica200,00 Sk
 • PRO, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV, Uzovská Panica2 000,00 Sk
 • Ing. Róbert Filipp20 000,00 Sk
 • SAD BBDS, Banská Bystrica3 100,00 Sk
 • SATUR TRAVEL, Zvolen8 715,00 Sk
 • p. Šebestyenová Z., Liptovský Hrádok100,00 Sk
 • Šimko Jozef, Banská Bystrica500,00 Sk
 • SLOVMAG, Lubeník1 900,00 Sk
 • SLOVMAG, Lubeník2 750,00 Sk
 • Tatrabanka10 700,00 Sk
 • Tlačiareň KOPRINT, Banská Bystrica (rok 2002)35 000,00 Sk
 • Tlačiareň KOPRINT, Banská Bystrica15 000,00 Sk
 • p. Užíková Soňa1 000,00 Sk
 • Veriaci, Zuberec4 500,00 Sk
 • VÚ Nemecká2 000,00 Sk
 • ZŠ Golianova, Banská Bystrica4 400,00 Sk
 • ZŠ J. Zemana, Nová Baňa2 900,00 Sk
 • ZŠ M.R. Štefánika, Žiar nad Hronom4 101,00 Sk
 • ZŠ M.R. Štefánika, Žiar nad Hronom5 800,00 Sk
 • ZŠ Pionierska, Brezno8 000,00 Sk
 • ZŠ Školská, Hriňová (rok 2002)1 000,00 Sk
 • ZVL - Industries (rok 2002)4 000,00 Sk
 • Spolu1 130 591,00 Sk
 • Anna Šimonidesová, Mošovce300,00 Sk
 • BPS T&C, Banská Bystrica900,00 Sk
 • Bratská Jednota Baptistov, Liptovský Mikuláš1 500,00 Sk
 • František KISS3 500,00 Sk
 • HELP n. f., Partizánske20 000,00 Sk
 • JUDr. Komorová15 000,00 Sk
 • MESTSKÝ ÚRAD, Banská Bystrica1 000,00 Sk
 • neznámy, Zvolen500,00 Sk
 • Občania Banskej Bystrice a okolia246 509,00 Sk
 • Občania Ružomberka a okolia31 980,00 Sk
 • Občania Žiliny a okolia151 598,00 Sk
 • Ing. Oravcová, Banská Bystrica500,00 Sk
 • ŠaHŠ Iskra, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • Slovmag a.s., Lubeník400,00 Sk
 • ZŠ Detva, Detva3 600,00 Sk
 • ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica2 800,00 Sk
 • ZŠ M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom3 387,00 Sk
 • ZŠ Pionierska, Brezno7 009,00 Sk
 • ZŠ Pliešovce, Pliešovce16 000,00 Sk
 • Spolu516 483,00 Sk
 • ABB s.r.o., Bratislava900 000,00 Sk
 • Amgen AG Slovakia, Bratislava100 000,00 Sk
 • anonymný darca15 000,00 Sk
 • Askozvar s.r.o., Košice10 000,00 Sk
 • MUDr. Bician Pavel, Banská Bystrica686,00 Sk
 • p. Bindasová Magdaléna2 800,00 Sk
 • Bohuš s.r.o., Hronec10 000,00 Sk
 • p. Brudňáková Ivana10 000,00 Sk
 • Cargo –partner SR, s.r.o., Bratislava20 000,00 Sk
 • Čuha partners, Banská Bystrica4 010,00 Sk
 • Davital s.r.o., Banská Bystrica16 582,00 Sk
 • Ing. Dulík Peter Ing.100,00 Sk
 • Elfa s.r.o., Košice10 000,00 Sk
 • Ex Daka s.r.o., Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • Fedstroj s.r.o., Košice5 000,00 Sk
 • p. Gajdoš1 000,00 Sk
 • p. Gallas Roman1 000,00 Sk
 • JUDr. Gallová Jana JUDr.800,00 Sk
 • GoBaKo s.r.o., Košice2 000,00 Sk
 • Hallo Pizza, Banská Bystrica20 000,00 Sk
 • Hammer, Humenné6 500,00 Sk
 • p. Hlôšková11 000,00 Sk
 • Hokejová prípravaka, Banská Bystrica14 190,00 Sk
 • Huža, Banská Bystrica3 102,00 Sk
 • ING poisťova a.s., Banská Bystrica6 930,00 Sk
 • JE –KO, Ružomberok20 000,00 Sk
 • Ing. Kaljariková Dagmar Ing., Ružomberok100 000,00 Sk
 • Kávomaty s.r.o., Kežmarok10 000,00 Sk
 • p. Kluková1 000,00 Sk
 • JUDr. Komorová JUDr., Banská Bystrica25 000,00 Sk
 • p. Kovačechová Mariana, Banská Bystrica1 000,00 Sk
 • p. Kubincová Gabriela5 000,00 Sk
 • p. Lakatoš5 000,00 Sk
 • Liga proti rakovine, Bratislava500 000,00 Sk
 • p. Lojová1 000,00 Sk
 • p. Luptáková Helena, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • McDonald, Banská Bystrica24 240,00 Sk
 • McDonald s Charity n.o., Bratislava100 000,00 Sk
 • Messer tatragas, Bratislava9 000,00 Sk
 • Metalex a.s., Košice50 000,00 Sk
 • p. Mokrošová Miroslava2 500,00 Sk
 • Multiservis20 000,00 Sk
 • Neznámy darca11 390,00 Sk
 • Novo Nordisk A/S, Bratislava5 000,00 Sk
 • Obecný úrad, Halič800,00 Sk
 • p. Patrášová1 000,00 Sk
 • Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka, Bratislava100 000,00 Sk
 • p. Piterka, Banská Bystrica5 000,00 Sk
 • Plavecká 24 hodinovka, Banská Bystrica4 947,00 Sk
 • Potraviny Kika, Banská Bystrica1 100,00 Sk
 • Provaidet financial, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • p. Rybár, Banská Bystrica200,00 Sk
 • p. Šimonidesová Anna, Mošovce270,00 Sk
 • p. Sith Roman, Bratislava2 500,00 Sk
 • Slovenská sporiteľňa, Banská Bystrica5 000,00 Sk
 • Študentská spoločnosť Tropical, Banská Bystrica2 110,00 Sk
 • Tatrabanka a.s., Bratislava35 000,00 Sk
 • Taylor – Wharton Harsco s.r.o., Košice20 000,00 Sk
 • p. Topoľská Iveta2 000,00 Sk
 • p. Valica Štefan770,00 Sk
 • p. Weiss133,00 Sk
 • Základná a materská škola, Brusno3 360,00 Sk
 • Základná škola, Pliešovce10 500,00 Sk
 • Základná škola, Podbrezová3 000,00 Sk
 • Základná škola, Hriňová1 395,00 Sk
 • Základná škola Dr.Janskeho, Žiar nad Hronom1 000,00 Sk
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica2 850,00 Sk
 • Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa4 295,00 Sk
 • Základná škola Pieninská, Banská Bystrica4 300,00 Sk
 • Základná škola Pionierska, Brezno5 700,00 Sk
 • Základná škola Svrčinovec2 771,00 Sk
 • ZVS Holding a.s., Dubnica nad Váhom30 000,00 Sk
 • Spolu2 340 831,00 Sk
 • ABB, Bratislava900 000,00 Sk
 • Amgen, Bratislava100 000,00 Sk
 • anonym41 750,00 Sk
 • AOP Ophran, Bratislava30 000,00 Sk
 • p. Baraník Peter100,00 Sk
 • p. Barcík Vladimír107,00 Sk
 • Baxter, Bratislava50 000,00 Sk
 • BBF Capital13 000,00 Sk
 • Bbraun20 000,00 Sk
 • Benefičný koncert M. Červienka, Banská Bystrica7 285,00 Sk
 • p. Bihári Edmund, Hrochoť995,00 Sk
 • p. Blažej15 000,00 Sk
 • p. Brazíková Gabriela100,00 Sk
 • p. Bukovcová Michaela, Brezno200,00 Sk
 • p. Caudtová2 000,00 Sk
 • Centrum pre filantropiu, Bratislava9 000,00 Sk
 • CS parket, Banská Bystrica2 000,00 Sk
 • CSC Pharma10 000,00 Sk
 • Davital, Banská Bystrica16 239,00 Sk
 • p. Dudová Martina100,00 Sk
 • p. Dulík Peter100,00 Sk
 • p. Dvořáčková Mária300,00 Sk
 • Elfa10 000,00 Sk
 • p. Gallová, Banská Bystrica1 100,00 Sk
 • Glaxo, Bratislava40 960,00 Sk
 • Grifols50 000,00 Sk
 • p. Hanšarik200,00 Sk
 • p. Havran Ľubor500,00 Sk
 • p. Hlôšková Mária15 000,00 Sk
 • p. Hobza Alexander34 446,00 Sk
 • Hoechst Biotika20 000,00 Sk
 • p. Holáčik10 000,00 Sk
 • p. Holčík Michal655,00 Sk
 • p. Huža, Banská Bystrica5 363,00 Sk
 • p. Iľavská Zuzana, Važec3 195,00 Sk
 • Itys5 000,00 Sk
 • p. Kalina27 840,00 Sk
 • Kávomaty, Kežmarok4 134,00 Sk
 • p. Klesniaková Ľudmila4 995,00 Sk
 • Komunitná nadácia, Bratislava60 000,00 Sk
 • Konto Orange, Bratislava35 000,00 Sk
 • p. Kopanický Juraj2 000,00 Sk
 • p. Koristek Martin, Zvolen18 120,00 Sk
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica8 000,00 Sk
 • p. Kromholcová Mária, Zlatno495,00 Sk
 • p. Kubišová Zdena5 000,00 Sk
 • p. Kvašňák14 000,00 Sk
 • p. Lakatoš5 000,00 Sk
 • p. Lakatoš10 000,00 Sk
 • Liga proti rakovine, Bratislava700 000,00 Sk
 • Lubimex10 000,00 Sk
 • Lukáčovci, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • Magyar Peter10 000,00 Sk
 • Mc Donalds, Bratislava200 000,00 Sk
 • MDD, Banská Bystrica4 039,00 Sk
 • Mdical100 000,00 Sk
 • p. Melová Dáša5 000,00 Sk
 • Metalex5 000,00 Sk
 • p. Mlichová Martina200,00 Sk
 • p. Murgaš Jozef4 000,00 Sk
 • Občianske stavby, Banská Bystrica15 000,00 Sk
 • Obec, Zákopčie1 000,00 Sk
 • Obec, Nezbucká Lúčka1 000,00 Sk
 • Okresný súd, Žiar nad Hronom3 000,00 Sk
 • p. Ottová Viera500,00 Sk
 • p. Petrovič Peter2 100,00 Sk
 • p. Piry Martin1 700,00 Sk
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica6 000,00 Sk
 • Ples DFNsP, Banská Bystrica51 600,00 Sk
 • p. Poleta František, Novoť200,00 Sk
 • Povodie Hrona15 000,00 Sk
 • S&D Pharma15 000,00 Sk
 • p. Šajban10 250,00 Sk
 • Sanofi Aventis, Bratislava20 000,00 Sk
 • p. Schurter13 139,00 Sk
 • Sews Slovakia, Topoľčany59 726,00 Sk
 • p. Šimonidesová Eva, Mošovce45,00 Sk
 • p. Spaltová Iveta500,00 Sk
 • p. Špitola, Banská Bystrica5 000,00 Sk
 • p. Šteruský Miroslav5 000,00 Sk
 • p. Šubor Tomir5 000,00 Sk
 • Tatrabanka, Banská Bystrica25 000,00 Sk
 • p. Valica Štefan800,00 Sk
 • Weyth30 000,00 Sk
 • Základná škola, Pliešovce17 320,00 Sk
 • Základná škola, Podbrezová3 000,00 Sk
 • Základná škola, Staré Hory1 200,00 Sk
 • Základná škola3 500,00 Sk
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica4 545,00 Sk
 • Základná škola Hriňová4 491,00 Sk
 • Základná škola J. Zemana, Nová Baňa6 495,00 Sk
 • Základná škola Magurská, Banská Bystrica684,00 Sk
 • Základná škola Radvanská, Banská Bystrica2 803,00 Sk
 • Základná škola Štefánika, Žiar nad Hronom3 420,00 Sk
 • p. Žitný, Švajda, Bratislava20 000,00 Sk
 • ZŠ a MŠ, Udavské1 995,00 Sk
 • ZVS Holding a.s.30 000,00 Sk
 • Spolu3 043 531,00 Sk
 • ABB s.r.o., Bratislava900 000,00 Sk
 • Amgen, Bratislava30 000,00 Sk
 • anonymný darca30 500,00 Sk
 • Aso Vending, Banská Bystrica3 660,00 Sk
 • p. Babicová Iveta, Banská Bystrica500,00 Sk
 • p. Balážová Vlastimila, Banská Štiavnica150 000,00 Sk
 • p. Barčíková Viera1 000,00 Sk
 • p. Bitalová Ľubica5 000,00 Sk
 • p. Bobačic Radoslav500,00 Sk
 • p. Bohdalová Hana10 000,00 Sk
 • p. Boldiš, Kremnica3 910,00 Sk
 • p. Budajová5 500,00 Sk
 • p. Číž Blažej15 000,00 Sk
 • Davital, Banská Bystrica18 028,00 Sk
 • p. Debnárová1 000,00 Sk
 • Donovaly fest Creogroup, Piešťany122 900,00 Sk
 • p. Ďurčo František200,00 Sk
 • Farma Hájik Peter100 000,00 Sk
 • p. Formánek25 000,00 Sk
 • p. Gajdoš Peter5 000,00 Sk
 • p. Gajdošík Rudolf40 000,00 Sk
 • p. Gallová Jana1 200,00 Sk
 • p. Gočová300,00 Sk
 • p. Golian Erik, Banská Bystrica200,00 Sk
 • p. Havran Ľubor500,00 Sk
 • p. Henšel Šimon2 000,00 Sk
 • p. Holáčik5 000,00 Sk
 • p. Holčíkovci400,00 Sk
 • p. Holková20 000,00 Sk
 • p. Hríbiková Rozália8 000,00 Sk
 • p. Hríň Pavol, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • p. Huža, Banská Bystrica2 788,00 Sk
 • Iskrička nádeje n.f., Partizánske30 000,00 Sk
 • p. Jacko Dušan300,00 Sk
 • p. Kmeč500,00 Sk
 • p. Konczová500,00 Sk
 • p. Koristek7 300,00 Sk
 • Koščákovci1 000,00 Sk
 • Krajská prokuratúra6 500,00 Sk
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš10 000,00 Sk
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica1 250,00 Sk
 • p. Krišťák3 000,00 Sk
 • p. Kucek100,00 Sk
 • p. Kuzmániová, Poltár500,00 Sk
 • p. Lapinová Iveta400,00 Sk
 • p. Lietavský Jozef, Banská Bystrica5 000,00 Sk
 • Lion car s.r.o., Banská Bystrica6 469,00 Sk
 • p. Lučanská Elo3 500,00 Sk
 • p. Magyar Peter9 000,00 Sk
 • Markíza, Bratislava20 000,00 Sk
 • p. Mihalka Peter3 000,00 Sk
 • p. Mihočková Beata50 000,00 Sk
 • p. Mlichová Martina2 400,00 Sk
 • p. Mokráňová5 000,00 Sk
 • p. Molnár Viktor300,00 Sk
 • p. Muránska, Čierny Balog13 500,00 Sk
 • Občania mesta, Banská Bystrica80 310,00 Sk
 • Obec, Ľubietová8 140,00 Sk
 • Obec, Slovenská Ľupča3 681,00 Sk
 • Obecné lesy, Ľubietová1 000,00 Sk
 • Odborová organizácia povodie Hrona, Banská Bystrica16 000,00 Sk
 • p. Odzganová1 000,00 Sk
 • p. Ondrčková Elena1 000,00 Sk
 • p. Petrovič Peter3 600,00 Sk
 • p. Petrovičová1 000,00 Sk
 • p. Piry Martin9 000,00 Sk
 • p. Pitrka Ján, Banská Bystrica6 000,00 Sk
 • p. Poláčik Ján100,00 Sk
 • p. Poliaková Dagmar1 560,00 Sk
 • p. Polonyová Gabika5 000,00 Sk
 • Rádio One, Banská Bystrica6 620,00 Sk
 • SC Európa, Banská Bystrica100 000,00 Sk
 • p. Schovanec Richard2 000,00 Sk
 • Slovenská sporiteľňa, Bratislava9 000,00 Sk
 • Študentská spoločnosť Lišiak, Banská Bystrica1 700,00 Sk
 • Tatrabanka, Banská Bystrica24 000,00 Sk
 • Tatrabanka, Bratislava200 000,00 Sk
 • p. Terkovičová Izabela2 000,00 Sk
 • p. Tibenská600,00 Sk
 • p. Vágner Milan406,00 Sk
 • p. Valašíková200,00 Sk
 • p. Valica500,00 Sk
 • p. Valovič Peter2 000,00 Sk
 • Základná a materská škola, Brusno7 200,00 Sk
 • Základná a materská škola, Hriňová5 290,00 Sk
 • Základná škola, Nová Baňa5 900,00 Sk
 • Základná škola, Pliešovce42 530,00 Sk
 • Základná škola, Podbrezová2 000,00 Sk
 • Základná škola, Trnavá Hora3 000,00 Sk
 • Základná škola, Zvolen2 107,00 Sk
 • Základná škola Dr. Jánskeho2 000,00 Sk
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica2 700,00 Sk
 • Základná škola M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom3 603,00 Sk
 • Záujmové združenie2 335,00 Sk
 • p. Zaúrková1 000,00 Sk
 • Spolu2 263 687,00 Sk
 • ABB s.r.o., Bratislava420 000,00 Sk
 • Amgen, Bratislava75 000,00 Sk
 • anonymní darcovia35 462,00 Sk
 • Autotechna, Zvolen26 000,00 Sk
 • p. Babicová Iveta, Banská Bystrica500,00 Sk
 • p. Balajtiová500,00 Sk
 • p. Caniová Zuzana2 222,00 Sk
 • p. Catay1 000,00 Sk
 • p. Číž Blažej16 000,00 Sk
 • Ďakujeme5 264,00 Sk
 • Davital, Banská Bystrica26 969,00 Sk
 • p. Debnárová1 000,00 Sk
 • p. Dermek Vladimír500,00 Sk
 • Donovaly fest100 000,00 Sk
 • p. Ďurčo František1 110,00 Sk
 • p. Dvořáčková200,00 Sk
 • EX Daka, Banská Bystrica15 000,00 Sk
 • p. Fiolková400,00 Sk
 • p. Gajdošík Rudolf30 000,00 Sk
 • p. Gallová Jana1 200,00 Sk
 • p. Garajová200,00 Sk
 • p. Haladek Rado1 500,00 Sk
 • Holčíkovci500,00 Sk
 • Hotelová a obchodná akadémia, Brezno10 000,00 Sk
 • p. Hríň Pavol, Banská Bystrica15 000,00 Sk
 • p. Hrkotová Marieta1 000,00 Sk
 • Iskrička nádeje n.f., Partizánske310 000,00 Sk
 • p. Janíková2 400,00 Sk
 • p. Kaliar300,00 Sk
 • Konto Orange, Bratislava12 000,00 Sk
 • Koščákovci500,00 Sk
 • p. Kováčová Katarína9 420,00 Sk
 • Krajská prokuratúra4 250,00 Sk
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš26 750,00 Sk
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica4 250,00 Sk
 • p. Kyska100,00 Sk
 • LM Partner10 000,00 Sk
 • Lubimex s.r.o.10 000,00 Sk
 • p. Magyar Peter750,00 Sk
 • p. Majer, Strelníky510,00 Sk
 • p. Maruniaková7 000,00 Sk
 • p. Masaryková Magdaléna300,00 Sk
 • Maspex, Lehota pod Vtáčnikom11 900,00 Sk
 • Mesto, Banská Bystrica1 388,00 Sk
 • p. Mlichová Martina2 400,00 Sk
 • p. Mojžiš Marek4 000,00 Sk
 • p. Moškuriaková Oľga, Banská Bystrica5 000,00 Sk
 • Nádácia JOJ, Bratislava250 000,00 Sk
 • p. Nagyová Janka2 000,00 Sk
 • Občianske združenie, Vinica1 755,00 Sk
 • Obec, Kremnica5 180,00 Sk
 • Obec, Slovenská Ľupča10 498,00 Sk
 • Obec, Slovenské Kľačany17 079,00 Sk
 • Odborová organizácia povodie Hrona, Banská Bystrica13 000,00 Sk
 • p. Pasternák Slávko1 000,00 Sk
 • p. Pekárik Juraj600,00 Sk
 • p. Petrovič Peter3 300,00 Sk
 • Phonix, Banská Bystrica10 000,00 Sk
 • p. Pilarová200,00 Sk
 • p. Pitrka Ján, Banská Bystrica6 000,00 Sk
 • Poddôstojnícka akadémia1 400,00 Sk
 • Polmex s.r.o., Jarovce20 000,00 Sk
 • Rádio One, Banská Bystrica4 060,00 Sk
 • p. Rettka Igor15 000,00 Sk
 • p. Róková Iveta5 000,00 Sk
 • p. Rušin500,00 Sk
 • p. Šáliová1 000,00 Sk
 • p. Samec, Strečno1 000,00 Sk
 • p. Sárová Mária1 000,00 Sk
 • p. Siman Jozef, Heľpa1 000,00 Sk
 • p. Šipošová Zuzana3 500,00 Sk
 • p. Šišoláková2 000,00 Sk
 • Školský internát zdravotná škola, Banská Bystrica10 500,00 Sk
 • p. Skorka9 200,00 Sk
 • p. Struhár Pavol5 000,00 Sk
 • Tatrabanka, Banská Bystrica38 800,00 Sk
 • Tatrabanka, Bratislava200 000,00 Sk
 • p. Topoľská Iveta2 000,00 Sk
 • p. Tóthová5 488,00 Sk
 • p. Valica1 150,00 Sk
 • p. Vrabčeková10 000,00 Sk
 • Základná a materská škola, Brusno6 000,00 Sk
 • Základná a materská škola, Hriňová6 550,00 Sk
 • Základná škola, Brezno2 000,00 Sk
 • Základná škola, Nová Baňa4 800,00 Sk
 • Základná škola, Pliešovce43 822,00 Sk
 • Základná škola, Podbrezová2 000,00 Sk
 • Základná škola, Zvolen1 000,00 Sk
 • Základná škola Dr.Jánskeho19 323,00 Sk
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica2 300,00 Sk
 • p. Záles200,00 Sk
 • Zamestnanci lekárne, Bytča1 270,00 Sk
 • p. Žovincová400,00 Sk
 • Spolu1 957 620,00 €
 • anonymný darca3 792,26 €
 • p. Babicová Iveta, Banská Bystrica10,00 €
 • p. Bartúnek Marián140,00 €
 • p. Bayer, Bratislava1 000,00 €
 • p. Boldiš, Kremnica324,52 €
 • p. Čipikala Róbert100,00 €
 • p. Conka Ján20,00 €
 • Ďakujeme828,99 €
 • Davital, Banská Bystrica866,79 €
 • p. Debnárová40,00 €
 • Donovaly fest Creogroup, Piešťany3 500,00 €
 • p. Duranka Daniel12,00 €
 • p. Ďurčo František74,04 €
 • p. Gallo39,00 €
 • Gryfols, Bratislava910,00 €
 • p. Gubalová Helena10,00 €
 • p. Guspar Štefan10,00 €
 • Gymnázium A.Sladkoviča a Gym.Tajovského, Banská Bystrica4 444,00 €
 • p. Hagara Štefan15,00 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom75,00 €
 • p. Havran Ľubor17,00 €
 • p. Hríň Pavol, Banská Bystrica1 000,00 €
 • p. Hudáček Mário45,00 €
 • p. Huža309,00 €
 • IBV Stavivá, Banská Bystrica700,00 €
 • p. Janeče Slavomír5,00 €
 • p. Janíková14,96 €
 • p. Jurík Branislav20,00 €
 • p. Konárik Karol m.l.100,00 €
 • Konto Orange, Bratislava330,00 €
 • Koščákovci, Kežmarok30,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš127,50 €
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica10,00 €
 • p. Kubiš Mário155,00 €
 • Liga proti rakovine, Bratislava33 000,00 €
 • Lubimex s.r.o.500,00 €
 • p. Malysa Vladimír10,00 €
 • p. Mikulovský Vladimír40,00 €
 • p. Mlich Michal79,00 €
 • Nadácia ARX300,00 €
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislava2 500,00 €
 • Obec, Kremnica435,00 €
 • Odborová organizácia povodie Hrona, Banská Bystrica450,00 €
 • Okresná prokuratúra, Dolný Kubín150,00 €
 • p. Ottová Viera20,00 €
 • OZ Šanca deťom, Bratislava3 320,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • Phonix Zepelin, Banská Bystrica350,00 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica199,00 €
 • Pizzéria Franko, Zvolen355,00 €
 • SC Europa, Banská Bystrica5 000,00 €
 • SHP, Harmanec2 495,00 €
 • p. Šimčák Slavomír30,00 €
 • p. Skladaný Ľubomír20,00 €
 • p. Skorka Radoslav449,28 €
 • skupina Polemic350,00 €
 • p. Svitek Marián51,03 €
 • Tatrabanka nadácia, Bratislava6 638,00 €
 • Technopek500,00 €
 • p. Tišliarová, Banská Bystrica20,00 €
 • p. Turčan Peter20,00 €
 • Univerzitné pastoračné centrum, Banská Bystrica80,00 €
 • p. Valica Štefan34,00 €
 • p. Vargová40,00 €
 • p. Vrabčeková, Liesek170,00 €
 • Výcviková jednota vojenských misíí, Martin510,00 €
 • Základná a materská škola, Brusno153,35 €
 • Základná a materská škola, Hriňová332,00 €
 • Základná škola, Pliešovce1 609,70 €
 • Základná škola, Slovenská Ľupča93,60 €
 • Základná škola, Selce45,90 €
 • Základná škola, Strelníky392,52 €
 • Základná škola Dr.Jánskeho, Žiar nad Hronom270,00 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica
 • Základná škola MR.Štefánika, Žiar nad Hronom122,00 €
 • Zamestnanci ASO Vending, Banská Bystrica436,00 €
 • p. Zatloukal Martin20,00 €
 • Spolu80 824,80 €
 • ABB, Bratislava10 000,00 €
 • p. Adamovičová20,00 €
 • ADV Comunication s.r.o., Podebrady500,00 €
 • p. Ambróšová, Bzovík26,00 €
 • Anonymný darca906,12 €
 • p. Bartúnek Marián105,00 €
 • Benefičný koncert Michala Červienku340,07 €
 • p. Budajová Jarmila, Žiar nad Hronom50,00 €
 • p. Čipikala Róbert220,00 €
 • p. Číž, Martin1 040,00 €
 • Club 77, Banská Bystrica450,00 €
 • Confal a.s., Slovenská Ľupča10 000,00 €
 • Creogroup, Piešťany3 500,00 €
 • Ďakujeme sk.1,74 €
 • Davital s.r.o., Banská Bystrica935,09 €
 • p. Divok Miroslav50,00 €
 • p. Duranka Daniel24,30 €
 • p. Ďurček Tomáš5,00 €
 • p. Ďurčo Fantišek19,50 €
 • Evanjelický spolok, Banská Bystrica160,00 €
 • p. Franková Daniela30,00 €
 • p. Gajdošík Rudolf500,00 €
 • p. Gallo39,84 €
 • p. Hagarová Denisa154,30 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom90,00 €
 • p. Hauptvoglová20,00 €
 • p. Havran Ľubor20,00 €
 • p. Holáčiková50,00 €
 • p. Hrehuš Miroslav, Banská Bystrica33,00 €
 • p. Ivančíková Mária150,00 €
 • p. Ivanovič80,00 €
 • p. Janošová, Bratislava70,00 €
 • p. Jurík Branislav5,00 €
 • p. Kalamárová Katarína90,00 €
 • p. Klein Róbert20,00 €
 • Konto Orange, Bratislava350,00 €
 • p. Kosorínová Jana4,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš450,00 €
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica565,00 €
 • p. Krušpánová Katarína, Banská Bystrica50,00 €
 • p. Kubiš Mário359,00 €
 • p. Kuželová Klaudia80,00 €
 • p. Lehotský Dušan, Zvolen51,00 €
 • p. Leichenberg Martin15,00 €
 • p. Lopata Miroslav100,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta100,00 €
 • p. Medňanský12,50 €
 • Mesto, Banská Bystrica840,30 €
 • p. Mlich Michal79,68 €
 • Mufuza, Kremnica450,64 €
 • Obchodná akadémia , Bratislava164,50 €
 • Okresná prokuratúra, Bratislava100,00 €
 • Okresná prokuratúra85,00 €
 • Okresná prokuratúra, Trnava448,00 €
 • p. Ottová Viera30,00 €
 • p. Pariža Miroslav60,00 €
 • p. Patakyová Lýdia20,00 €
 • p. Pavlík Andrej7,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica199,20 €
 • Rotary klub, Zvolen1 000,00 €
 • p. Šalik Pavol10,00 €
 • SC Európa, Banská Bystrica4 000,00 €
 • SHP Harmanec, Harmanec825,00 €
 • p. Šipošová Zuzana70,00 €
 • p. Skorka Radoslav100,00 €
 • p. Skorková Jana407,50 €
 • Športovci tombola, Banská Bystrica624,11 €
 • Študenti FPV a FHV UMB, Banská Bystrica300,00 €
 • Študenti zdravotnícky internát , Banská Bystrica305,00 €
 • STV vzdanie sa honoráru300,00 €
 • p. Szigety Peter30,00 €
 • Technopek s.r.o.1 000,00 €
 • p. Valica Štefan18,00 €
 • Základná a materská škola, Hriňová440,00 €
 • Základná škola, Pliešovce1 217,84 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica82,10 €
 • Základná škola II, Žiar nad Hronom400,00 €
 • Základná škola M.R. Štefánika, Žiar nad Hronom260,00 €
 • Základná umelecká škola , Slovenská Ľupča82,47 €
 • Zamestnanci ASO Vending, Banská Bystrica326,00 €
 • Spolu46 283,16 €
 • ABB s.r.o., Bratislava3 000,00 €
 • p. Adámek Lukáš249,00 €
 • Anonymný darca2 891,10 €
 • B6 Slovakia, Lučenec300,00 €
 • Bayer , Bratislava1 000,00 €
 • Benefíca Stredoslovenského múzea, Banská Bystrica267,80 €
 • p. Bezemková Anna5,00 €
 • p. Bojdová Ľudmila5,00 €
 • p. Bradovka Miroslav5,00 €
 • p. Budajová Jaroslava53,00 €
 • p. Čipikala Róbert120,00 €
 • p. Číž Blažej, Martin500,00 €
 • Creogroup s.r.o., Piešťany560,00 €
 • Davital s.r.o., Banská Bystrica872,10 €
 • p. Dubovcová Denisa10,00 €
 • p. Ďurček Tomáš50,00 €
 • p. Ďuriš Ján, Krupina40,00 €
 • p. Dutka Silvester10,00 €
 • p. Dutková Ľudmila10,00 €
 • p. Dvořáčková Marie20,00 €
 • ELBA a.s, Kremnica1 000,00 €
 • Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča300,00 €
 • p. Faby Norbert100,00 €
 • p. Fekete Attila45,00 €
 • p. Ficza Ladislav45,00 €
 • p. Figurová Jana5,00 €
 • p. Fleischerová Ľudmila50,00 €
 • Flow Control grafitti252,62 €
 • p. Gajdošík Rudolf300,00 €
 • p. Gallo Jaroslav39,84 €
 • p. Grgelová Petra5,00 €
 • p. Grohmannová Zuzana5,00 €
 • p. Guzmický Peter27,02 €
 • p. Habas Martin5,00 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom90,00 €
 • p. Hallóová Mária10,00 €
 • p. Hanusková Miroslava20,00 €
 • p. Hanzely Martin1,00 €
 • p. Hauptová Petra5,00 €
 • p. Hojdíková Monika15,00 €
 • p. Holzmanová Kristína5,00 €
 • p. Horváthová Renáta5,00 €
 • p. Hraboš Jozef200,00 €
 • p. Hrbáčková Valentína5,00 €
 • p. Hrehuš Miroslav, Banská Bystrica20,00 €
 • p. Hríň Pavol, Banská Bystrica500,00 €
 • p. Hrubá Terézia100,00 €
 • p. Huňady Róbert10,00 €
 • p. Hurtoňová Soňa5,00 €
 • p. Javúrek55,00 €
 • p. Jerguš Miroslav5,00 €
 • K-Dance, Banská Bystrica200,00 €
 • p. Kaffanová Zuzana5,00 €
 • p. Kahaník Juraj5,00 €
 • p. Kalamárová Katarína100,00 €
 • p. Kišoňová Jana5,00 €
 • p. Klein Róbert292,00 €
 • p. Kmeť Michal15,00 €
 • p. Koščák Jozef, Kežmarok50,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš630,00 €
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica440,00 €
 • p. Krajská prokuratúra, Trnava674,00 €
 • p. Kráľová Andrea5,00 €
 • p. Králová Eva5,00 €
 • p. Krušpánová Katarína, Banská Bystrica50,00 €
 • p. Kubiš Mário330,00 €
 • p. Kusý Miroslav Ing.10,00 €
 • p. Kuzmániová, Poltár5,00 €
 • p. L. Fler Viliam30,00 €
 • p. Labath Vladimír100,00 €
 • Lampášik n.o.950,00 €
 • p. Lastíková Mária10,00 €
 • Le Desir27,06 €
 • p. Ležák Michal5,00 €
 • p. Licko Peter10,00 €
 • Liga proti rakovine, Bratislava1 800,00 €
 • p. Linntner Jozef100,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta100,00 €
 • p. Luptáková Zuzana5,00 €
 • p. Luptovský Martin10,00 €
 • p. Mada Michal17,00 €
 • p. Martoníková Martina5,00 €
 • p. Matoš Jozef15,00 €
 • p. Mayer Csaba200,00 €
 • p. Mešťanová Iveta100,00 €
 • p. Mišutková Marta5,00 €
 • p. Mlich Michal79,68 €
 • p. Molnárová Daniela5,00 €
 • Mountfild3 600,00 €
 • p. Murgaš Miroslav10,00 €
 • p. Naďová Soňa10,00 €
 • Nastja SK, Banská Bystrica700,00 €
 • Net Building Slovakia s.r.o.300,00 €
 • p. Neupauer Marek5,00 €
 • Obec, Mojtín24,21 €
 • p. Odleváková Miroslava100,00 €
 • Okresná prokuratúra, Liptovský Mikuláš400,00 €
 • p. Ottová Viera10,00 €
 • OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica1 000,00 €
 • OZ Slza Šťastia967,03 €
 • p. Packová Katarína5,00 €
 • p. Palasthy, Sečovce10,00 €
 • p. Páleník Albín10,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Piliarčíková Andreja20,00 €
 • p. Piterka Ján199,20 €
 • Piváreň Alfa, Púchov175,00 €
 • p. Pontiš Tomáš5,00 €
 • Poragro s.r.o.100,00 €
 • p. Považanová Eva5,00 €
 • p. Puškelová Lenka5,00 €
 • p. Rajniak Ján120,00 €
 • rodina Dupáková, Banská Bystrica100,00 €
 • p. Rónai Alexander30,00 €
 • p. Rýsová5,00 €
 • p. Šalfavli Július20,00 €
 • p. Šebesta Radovan20,00 €
 • p. Siman Jozef, Heľpa93,00 €
 • p. Skorka Radoslav100,00 €
 • p. Skorková Jana805,00 €
 • p. Slavkovský Marián100,00 €
 • p. Slováková Angelika3,50 €
 • p. Sokol Ján200,00 €
 • p. Spak Marek1 000,00 €
 • SSE a.s., Žilina2 220,00 €
 • Študenti FPV a FHV UMB, Banská Bystrica280,00 €
 • p. Szigety Peter50,00 €
 • p. Tallová Mária5,00 €
 • p. Török Alfréd5,00 €
 • p. Uhrecká Martina10,00 €
 • p. Ušák René5,00 €
 • p. Valica Štefan34,00 €
 • p. Valušková Zuzana10,00 €
 • p. Varga Peter15,00 €
 • Verejné obstarávanie, Bratislava5 000,00 €
 • p. Vizváry Adrian10,00 €
 • p. Vrbček Martin, Liesek200,00 €
 • Výcviková jednotka vojenských misií, Martin525,00 €
 • Vykecajsa.sk60,70 €
 • Základná škola , Pliešovce1 603,69 €
 • Základná škola Dr. Jánskeho, Žiar nad Hronom380,00 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica98,85 €
 • Základná škola J. Zemana, Nová Baňa170,00 €
 • Základná škola M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom260,00 €
 • Zamestnanci ASO Vending , Banská Bystrica105,00 €
 • Zasmečuj deťom zdravie, Kremnica707,55 €
 • p. Zaťková Mária5,00 €
 • p. Žila Július SVON, Banská Bystrica100,00 €
 • Spolu41 869,31 €
 • p. Abasanová Marcela5,00 €
 • Anonymný darca656,93 €
 • p. Beláková Andreja10,00 €
 • Benefit plus935,06 €
 • p. Biba Ivan10,00 €
 • p. Bineva Anna50,00 €
 • p. Blahutová Silvia10,00 €
 • p. Bonta Bohuš10,00 €
 • p. Btro Jaroslav, Nitra27,50 €
 • p. Budajová Jaroslava, Žiar nad Hronom48,00 €
 • p. Čekovský Ján200,00 €
 • p. Chalúpek22,60 €
 • p. Chrenko Bohuslav1 150,00 €
 • p. Cielontko Marek75,00 €
 • p. Čipikala Róbert225,00 €
 • p. Číž Blažej, Martin600,00 €
 • Creogroup, Piešťany4 500,00 €
 • p. Čunik Rastislav, Banská Bystrica2 650,00 €
 • p. Cviklovič Richard45,00 €
 • p. Cviklovič Rudolf2,00 €
 • p. Debnárová Zdenka10,00 €
 • p. Drechsler Mário60,00 €
 • p. Ďuriš Ján, Krupina60,00 €
 • ELBA a.s., Kremnica1 000,00 €
 • Excellent CD100,00 €
 • p. Félixová Katarína10,00 €
 • p. Gáborová Ingrid50,00 €
 • p. Gabrielková Gabika10,00 €
 • p. Gajdošík Rudolf300,00 €
 • p. Gallo Jaroslav39,84 €
 • p. Guzmický Peter62,90 €
 • Gymnázium Veľká Okružná100,00 €
 • p. Haladek Rado90,00 €
 • p. Hanusková Miroslava20,00 €
 • p. Havran Ľubor40,00 €
 • p. Hegyi Peter50,00 €
 • p. Hlaváč Milan10,00 €
 • p. Hoss Robert200,00 €
 • p. Hríň Pavol, Banská Bystrica1 000,00 €
 • p. Hrmann Rudolf15,00 €
 • p. Hrubá Terézia100,00 €
 • p. Hrúza Štefan3 320,00 €
 • p. Jakubčák Dušan140,00 €
 • p. Jesenská Mára3,00 €
 • p. Kalamárová Katarína120,00 €
 • p. Klein Róbert240,00 €
 • p. Klimová Valéria8,00 €
 • Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica1 500,00 €
 • p. Koutný Karel20,00 €
 • p. Kováč Ivan10,00 €
 • Kozma Cup333,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš800,00 €
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica320,00 €
 • Krajská prokuratúra, Piešťany100,00 €
 • Krajská prokuratúra, Žilina490,00 €
 • p. Krasňanová Mária100,00 €
 • p. Krušpánová Katarína, Banská Bystrica50,00 €
 • Kuželovci Rasťo a Klaudia100,00 €
 • p. Ličko Peter60,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta100,00 €
 • p. Lukáč Ján60,00 €
 • p. Malatinský Branislav10,00 €
 • Materská škola, Kosihy nad Ipľom137,00 €
 • p. Mika Pavel200,00 €
 • p. Mlich Michal46,28 €
 • p. Močková Veronika5,00 €
 • p. Molčány Roman31,02 €
 • p. Murínová Anna30,00 €
 • Nadácia ESET, Bratislava9 000,00 €
 • Nadácia TV JOJ, Bratislava3 730,83 €
 • Nadácia VÚB, Bratislava1 259,00 €
 • p. Naďová Soňa10,00 €
 • p. Nagyová Nikoleta20,00 €
 • Obchodná akadémia, Bratislava133,00 €
 • Obec, Mojtín21,68 €
 • Okresná prokuratúra, Banská Bystrica75,00 €
 • Okresná prokuratúra, Námestovo65,00 €
 • p. Orfánus Dalimír200,00 €
 • p. Otiepka Vladimír20,00 €
 • OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica310,00 €
 • OZ Slza šťastia170,24 €
 • p. Páleník Albín50,00 €
 • p. Pavelková Linda10,00 €
 • p. Pavlíková Andrea20,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Petruš Lukáš10,00 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica199,20 €
 • p. Pittnerová Eva20,00 €
 • p. Poliaková Jana20,00 €
 • p. Prasovský Filip10,00 €
 • Projart s.r.o., Považská Bystrica36,50 €
 • p. Rabajová Viktória80,00 €
 • p. Refková Zuzana16,66 €
 • p. Rónai Alexander65,00 €
 • S&D Pharma, Bratislava5 000,00 €
 • p. Skorková Jana200,00 €
 • p. Slávik Tomáš145,00 €
 • p. Somora Peter10,00 €
 • p. Soták, Hlinené5,00 €
 • p. Sporinová Mária20,00 €
 • p. Štefušová Božena10,00 €
 • p. Straka Peter8 000,00 €
 • p. Suchá Dagmar300,00 €
 • Súkromné gymnázium, Lučenec300,00 €
 • p. Šusták Daniel50,00 €
 • p. Svitáčová Jana10,00 €
 • p. Szitasová Oľga8 500,00 €
 • p. Takáč František10,00 €
 • Tombola študenti300,00 €
 • p. Úžiková Oľga200,00 €
 • p. Valica Štefan22,50 €
 • p. Valihora Dušan93,00 €
 • p. Vašková Lucie40,00 €
 • Vykecajsa sk.48,65 €
 • Zákazníci Fitexpres12,00 €
 • Základná škola, Pliešovce1 518,00 €
 • Základná škola a Materská škola, Hriňová537,00 €
 • Základná škola a Materská škola, Nemecká10,00 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica140,00 €
 • Základná škola J. Zemana, Nová Baňa130,00 €
 • Základná škola M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom345,00 €
 • Zasmečuj deťom zdravie, Kremnica1 205,05 €
 • p. Zrník Pvoll300,00 €
 • p. Zúborová Terézia1,00 €
 • p. \"Dlhý Ferko\", Donovaly1 000,00 €
 • Spolu67 066,80 €
 • ABB s.r.o., Bratislava500,00 €
 • p. Albert Martin50,00 €
 • p. Angelovič Radoslav100,00 €
 • Anonymný darca10 856,06 €
 • p. Bahyl Juraj15,00 €
 • Bayer, Bratislava1 000,00 €
 • Benefičný koncert Michala Červienku1 607,10 €
 • p. Biba Ivan20,00 €
 • p. Budajová Jaroslava, Žiar nad Hronom28,00 €
 • p. Caletka650,00 €
 • p. Chrenko Bohuslav550,00 €
 • p. Čipikala Róbert230,00 €
 • p. Číž Blažej, Martin500,00 €
 • Creogroup, Piešťany2 000,00 €
 • p. Cviklovič Richard14,00 €
 • p. Danková Alexandra15,00 €
 • Defender, Banská Bystrica1 837,80 €
 • p. Drechsler Mário215,00 €
 • p. Ďurica Vladimír45,00 €
 • p. Ďuriš Ján, Krupina60,00 €
 • p. Dvořáková Jana50,00 €
 • ELBA a.s., Kremnica1 000,00 €
 • p. Fellner Ivan20,00 €
 • p. Florián Tomáš2 780,00 €
 • p. Frečkaninová Mariana20,00 €
 • Futbalová akadémia, Trenčín600,00 €
 • p. Gajdošík Rudolf1 000,00 €
 • p. Gálisová Marína150,00 €
 • p. Gallo Jaroslav39,84 €
 • p. Geregová Dominika97,95 €
 • p. Graňák Dominik2 500,00 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom90,00 €
 • p. Hanusková Miroslava20,00 €
 • p. Havran Ľubor20,00 €
 • p. Hrubá Terézia100,00 €
 • p. Jančo Ján30,00 €
 • p. Jesenská Mária11,00 €
 • p. Ježek Jaroslav12,00 €
 • p. Kalamárová Katarína120,00 €
 • p. Klein Róbert240,00 €
 • Koledníci100,00 €
 • p. Kontšeková Kristína20,00 €
 • p. Kopčeková Michaela10,00 €
 • p. Koščák Jozef, Kežmarok50,00 €
 • p. Kováčik Erik9,87 €
 • p. Kováčová Karin, Banská Bystrica260,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš675,00 €
 • Krajská prokuratúra, Banská Bystrica105,00 €
 • Krajská prokuratúra, Trnava533,00 €
 • Kuželovci Rasťo a Klaudia100,00 €
 • p. Kuzminová Anastázia, Banská Bystrica1 800,00 €
 • Kvetinárstvo Klívia, Banská Bystrica561,00 €
 • p. Ličko Peter40,00 €
 • LIND s.r.o., Krupina355,50 €
 • p. Lóh Michal2,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta100,00 €
 • p. Majerčiak Roman20,00 €
 • p. Marusic Juraj50,00 €
 • Materská škola Stará tehelňa, Banská Bystrica76,85 €
 • p. Mikulová Veronika, Liptovský Mikuláš300,00 €
 • p. Mlich Michal36,30 €
 • p. Murínová Anna70,00 €
 • Obchodná akadémia, Bratislava217,60 €
 • Obec, Hrušov295,20 €
 • p. Ondrisová Zuzana2,00 €
 • p. Orfánus Dalimír150,00 €
 • OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica400,00 €
 • p. Palka, Banská Bystrica20,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica199,20 €
 • Profutbal1 050,00 €
 • p. Rafaj Martin2 000,00 €
 • p. Rónai Alexander60,00 €
 • Rotary klub, Banská Bystrica350,00 €
 • S&D Pharma, Bratislava5 000,00 €
 • p. Šandorová Viera60,00 €
 • p. Simanová Erika20,00 €
 • p. Skorková Jana300,00 €
 • p. Slávik Tomáš210,00 €
 • p. Smetková Adriana50,00 €
 • p. Soták, Hlinené2,00 €
 • p. Spišiaková Soňa30,00 €
 • p. Staová Sabina200,00 €
 • p. Straka Peter2 000,00 €
 • p. Takáč František25,00 €
 • Takeda, Bratislava3 000,00 €
 • Technická univerzita fakulta ekológie a enviromentalistiky, Zvolen60,00 €
 • Technopek 500,00 €
 • Tipni - tiperi165,00 €
 • TNT Expres, Bratislava595,00 €
 • p. Trubiroha Peter12,00 €
 • p. Urbanová Michaela, Bzovík2 370,00 €
 • p. Valica Štefan24,50 €
 • p. Vašková Lucie90,00 €
 • p. Vavrek Jozef2,00 €
 • p. Vrabec Peter100,00 €
 • Vykecajsa.sk113,25 €
 • Zákazníci fitexpres5,00 €
 • Základná škola, Pliešovce1 071,77 €
 • Základná škola a Materská škola, Cerová200,00 €
 • Základná škola a Materská škola, Hriňová515,00 €
 • Základná škola a Materská škola, Župkov50,00 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica131,00 €
 • Základná škola Golianova1 972,08 €
 • Základná škola Jánskeho, Žiar nad Hronom210,00 €
 • Základná škola M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom350,00 €
 • Základná škola Spojová, Banská Bystrica1 900,00 €
 • p. Zámečník Miroslav10,00 €
 • Zasmečuj deťom zdravie, Kremnica534,85 €
 • p. Zdechovan Lukáš270,00 €
 • Železiarne a.s., Podbrezová1 000,00 €
 • p. Žiak Jozef50,00 €
 • p. Zlatošová Silvia20,00 €
 • Spolu62 590,08 €
 • ABB s.r.o., Bratislava500,00 €
 • Anonymný darca2 445,00 €
 • p. Babic Peter80,00 €
 • p. Bajerová Šárka10,00 €
 • p. Balga Norbert50,00 €
 • p. Balón Dušan, Banská Bystrica169,30 €
 • Bayer, spol. s.r.o. , Bratislava2 000,00 €
 • Benefičný koncert Michala Červienku1 530,00 €
 • BMW Group, Bratislava3 000,00 €
 • p. Bočevová Katarína10,00 €
 • Cech hostinských, Banská Bystrica1 500,00 €
 • p. Čipikala Róbert210,00 €
 • p. Číž Blažej, Martin500,00 €
 • Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov15 000,00 €
 • COOP Jednota, Prievidza50,00 €
 • Crea agentúra, Piešťany500,00 €
 • Creogroup, Piešťany2 595,00 €
 • p. Cviklovič Richard33,50 €
 • p. Danková Alexandra20,00 €
 • Datalan a.s., Bratislava500,00 €
 • p. Drechsler Mário200,00 €
 • p. Ďurica Vladimír20,00 €
 • p. Ďuriš Ján, Krupina60,00 €
 • Durpeg s.r.o.69,55 €
 • ELBA a.s., Kremnica1 000,00 €
 • Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča1 600,00 €
 • p. Fejfár Ján10,00 €
 • p. Ficza Ladislav20,00 €
 • p. Fungáč Martin5,00 €
 • p. Gallo Jaroslav39,84 €
 • Gepard Finance, Banská Bystrica4 000,00 €
 • GWH Construkt1 000,00 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom90,00 €
 • p. Hanusková Miroslava20,00 €
 • p. Határ Ctibor, Banská Bystrica2 000,00 €
 • p. Havran Ľubor25,00 €
 • p. Hrubá Terézia100,00 €
 • HUBERT a.s., Sereď3 000,00 €
 • p. Jackulík Jozef100,00 €
 • p. Jančok Peter, Žiar nad Hronom80,00 €
 • p. Jesenská Mária, Liptovská Teplá12,00 €
 • p. Junasová Katkovčinová Jarmila20,00 €
 • p. Juriš Roman MABIA, Trnava100,00 €
 • p. Kalamárová Katarína210,00 €
 • p. Kamenská Renata10,00 €
 • p. Keleti Mário100,00 €
 • p. Klein Róbert240,00 €
 • p. Kmeť Michal25,00 €
 • Koliba u svätého Krištofa, Banská Bystrica1 300,00 €
 • p. Kontšeková Katarína10,00 €
 • p. Kopernický Miroslav500,00 €
 • Kozma Cup700,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš270,00 €
 • Krajská prokuratúra, Bratislava40,00 €
 • Krajská prokuratúra, Žilina100,00 €
 • p. Krčmáriková Ivana5,00 €
 • p. Krušpánová Katarína100,00 €
 • p. Kuželovci Rasťo a Klaudia100,00 €
 • p. Lipovská Monika, Prenčov10,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta200,00 €
 • p. Machavová Lucia25,00 €
 • p. Máčovský420,00 €
 • p. Madaras Juraj100,00 €
 • p. Masár Peter50,00 €
 • Materská škola, Stará Teheľňa, Banská Bystrica100,00 €
 • p. Mešťanová Iveta, Zvolen800,00 €
 • Mestská polícia, Banská Bystrica105,00 €
 • Mestský žiacky parlament, Žiar nad Hronom235,00 €
 • Milosť, Banská Bystrica1 820,00 €
 • p. Miskovic Dušan100,00 €
 • p. Mlich Michal39,60 €
 • p. Molčan Ivan300,00 €
 • p. Murínová Anna300,00 €
 • Nadácia Allianz, Bratislava999,00 €
 • Nadácia ESET, Bratislava16 000,00 €
 • Nadácia Orange, Bratislava15 000,00 €
 • p. Nováková Margita15,00 €
 • Obchodná akadémia , Bratislava163,00 €
 • Obec, Hrušov188,00 €
 • OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica450,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica199,20 €
 • p. Polák Jozef, Zohor1 000,00 €
 • PT GROUP s.r.o., Banská Bystrica1 033,04 €
 • p. Rónai Alexander60,00 €
 • p. Škrabák Martin10,00 €
 • p. Škultéty Štefan20,00 €
 • p. Slávik Tomáš285,00 €
 • SLSP a.s., CBOR, Banská Bystrica518,00 €
 • p. Smädo Adam3,80 €
 • p. Smatanová Lenka500,00 €
 • p. Styková Zuzana120,00 €
 • Takeda, Bratislava3 000,00 €
 • Technopek s.r.o.500,00 €
 • p. Trubiroha Peter48,00 €
 • p. Valica Štefan24,00 €
 • Vykecajsa.sk144,44 €
 • p. Zajacová Lívia20,00 €
 • Zákazníci Fitexpres100,00 €
 • Zákazníci Gašperovho mlyna, Batizovce336,00 €
 • Zákazníci Hotela Liptovský Dvor, Liptovský Ján1 356,00 €
 • Základná škola , Pliešovce1 494,17 €
 • Základná škola a materská škola Stará Tehelňa, Banská Bystrica100,00 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica75,00 €
 • Základná škola Jánskeho, Žiar nad Hronom600,00 €
 • Základná škola M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom320,00 €
 • Základná škola Pavla Križku, Kremnica300,00 €
 • Zasmečuj deťom zdravie, Kremnica1 705,91 €
 • p. Žiklová Terézia100,00 €
 • Spolu99 535,71 €
 • ABB s.r.o., Bratislava500,00 €
 • p. Affinito Mária1,52 €
 • Agentúra Crea, Piešťany2 000,00 €
 • Anonymný darca2 318,53 €
 • p. Antošíková Janka5,00 €
 • Autotechna Baránek, s.r.o., Zvolen1 030,40 €
 • p. Babic Peter100,00 €
 • Banskobystrický pivovar, a.s., Banská Bystrica100,70 €
 • p. Bartošová Renáta25,00 €
 • Bayer spol., s.r.o., Bratislava810,00 €
 • p. Benč Peter30,00 €
 • Benefičný koncert pocta Dežovi Ursínymu, Zvolen949,48 €
 • p. Biba Ivan30,00 €
 • p. Blaško Anton10,00 €
 • p. Brozman Jaroslav80,00 €
 • p. Brveníková, Banská Bystrica10,00 €
 • p. Čaklošová Ivana, Trnavá Hora100,00 €
 • p. Caletka900,00 €
 • Cech hostinských, Banská Bystrica1 000,00 €
 • Chalúpka , Banská Bystrica300,00 €
 • p. Čipikala Róbert210,00 €
 • p. Číž Blažej, Martin500,00 €
 • Confal a.s., Slovenská Ľupča3 000,00 €
 • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen1 000,00 €
 • COOP Jednota, Prievidza50,00 €
 • p. Cviklovič Richard36,00 €
 • p. Debnárová Zdenka, Ráztoka15,00 €
 • DKP Slovakia s.r.o., Nováky500,00 €
 • p. Drechsler Mário290,00 €
 • DSO Slovakia s.r.o., Bratislava777,00 €
 • p. Dujava Kamil, Lipany nad Torysou20,00 €
 • p. Ďuriš Ján, Krupina60,00 €
 • p. Dzubak Erik, Spišská Nová Ves10,00 €
 • ELBA a.s., Kremnica2 000,00 €
 • Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča1 800,00 €
 • Farská charita, Novoť500,00 €
 • p. Fedorová Jana74,00 €
 • p. Fejfár Ján10,00 €
 • p. Findra Tomáš80,00 €
 • p. Gallo Jaroslav29,88 €
 • p. Gallová Jana15,00 €
 • p. Glatzner Henrich20,00 €
 • p. Guttneová Monika10,00 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom90,00 €
 • p. Hanusková Miroslava, Prievidza20,00 €
 • p. Haringová Zuzana100,00 €
 • Hodová zábava, Žemberovce88,40 €
 • p. Holos Pavol10,00 €
 • p. Hríň Pavol, Banská Bystrica1 000,00 €
 • p. Hrivnák Ľubomír20,00 €
 • p. Hudáková Zuzana, Horné Saliby100,00 €
 • p. Jančok Peter, Žiar nad Hronom70,00 €
 • p. Janušeková Ivana5,00 €
 • p. Jedináková Martina15,00 €
 • p. Jesenská Mária, Liptovská Teplá11,00 €
 • Johnson Controls Lučenec, s.r.o. , Lučenec894,85 €
 • p. Kacina Michal10,00 €
 • p. Kalamárová Katarína120,00 €
 • p. Kaliariková Dagmar, Belgicko1 000,00 €
 • Kapustovci 300,00 €
 • p. Keleti Mário300,00 €
 • p. Klein Róbert240,00 €
 • p. Kmeť Michal60,00 €
 • p. Kocúr Vladimír, Banská Bystrica20,00 €
 • p. Kolenčík Miroslav171,00 €
 • p. Kováčová Barbora10,00 €
 • Kozma cup1 320,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš565,00 €
 • Krajská prokuratúra, Trnava40,00 €
 • Krajská prokuratúra , Žilina360,00 €
 • Krajská prokuratúra83,00 €
 • p. Krakovská Barbora150,00 €
 • p. Kramárová Janka, Turčianska Štiavnička30,00 €
 • p. Kravec Pavol10,00 €
 • p. Krnáčová Gabriela35,00 €
 • p. Krupec Pavol50,00 €
 • p. Kupka Marián Ing.10,00 €
 • Kuželovci Rasťo a Klaudia100,00 €
 • p. Lettrichová Ľubomíra, Dubové15,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta150,00 €
 • Ľudia ľuďom240,00 €
 • p. Machavová Lucia60,00 €
 • p. Maga Ján10,00 €
 • Maturitný ples, Hruštín240,00 €
 • p. Mesina Vojtech30,00 €
 • p. Mikuš Maroš Ing.100,00 €
 • p. Minárik Marek5,00 €
 • p. Mlich Michal39,60 €
 • Módana Fashion show7 800,00 €
 • p. Moravčíková Zuzana, Kolín20,00 €
 • p. Murínová Anna Barková185,00 €
 • Nadácia ESET, Bratislava2 000,00 €
 • Nadácia J&T, Bratislava11 000,00 €
 • Nadácia Orange, Bratislava500,00 €
 • Nadácia Tatrabanky, Bratislava1 025,00 €
 • Nadácia TV JOJ, Bratislava21 658,49 €
 • Nadácia TV Markíza, Bratislava10 000,00 €
 • p. Nosálová Želmíra45,73 €
 • Obchodná akadémia , Bratislava161,24 €
 • Obec Hrušov100,00 €
 • Okresná prokuratúra, Banská Bystrica60,00 €
 • p. Orfánus Dalimír50,00 €
 • p. Otiepka Vladimír50,00 €
 • OZ NULA, Banská Bystrica300,00 €
 • OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica500,00 €
 • OZ Slza šťastia70,00 €
 • OZ Zdravie v pohybe, Lučatín230,00 €
 • p. Paur Peter50,00 €
 • p. Pecháček Matej50,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica199,20 €
 • p. Podmanická Marcela20,00 €
 • p. Podstavek Peter250,00 €
 • p. Podstavková Miroslava80,00 €
 • p. Poláková Iveta20,00 €
 • p. Precáková Denisa20,00 €
 • PRO s.r.o., Banská Bystrica300,00 €
 • p. Púpalová Monika10,00 €
 • Rádio Rebeca, Martin77,00 €
 • p. Richter Ján, Koš20,00 €
 • rodiny Debnárová a Takáčová, Banská Bystrica200,00 €
 • p. Rónai Alexander60,00 €
 • p. Sabolová Alexandra500,00 €
 • SADEYA a.s., Rajecké Teplice526,00 €
 • p. Selecký Stanislav200,00 €
 • p. Semetková Adriana50,00 €
 • p. Seninová Alžbeta Ing.300,00 €
 • p. Šimko Jozef10,00 €
 • p. Šimkovič Rudolf, Tekovská Breznica16,50 €
 • p. Skopec Juraj20,00 €
 • p. Sladký Ricahrd245,00 €
 • p. Slávik Tomáš95,00 €
 • Slovanet a.s., Bratislava1 200,00 €
 • p. Šotíková Jana50,00 €
 • Spevácky zbor Cantus Monte Regis, Nová Baňa632,00 €
 • Stageman Group ltd., Banská Bystrica91,78 €
 • STEFE Banská Bystrica a.s., Banská Bystrica1 000,00 €
 • p. Straka Peter8 000,00 €
 • p. Styková Jana250,00 €
 • p. Suchá Zuzana, Banská Bystrica220,00 €
 • Súkromná základná umelecká škola, Hliník nad Hronom735,00 €
 • p. Szabová Karin7,50 €
 • Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava5 000,00 €
 • Technická univerzita katedra ekológie a enviromentalistiky, Zvolen226,00 €
 • p. Thelem René , Rakúsko300,00 €
 • TRIM LEADER, a.s., Košťany nad Turcom141,40 €
 • TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o., Banská Bystrica126,00 €
 • TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o., Žilina302,00 €
 • p. Trubiroha Peter48,00 €
 • p. Turóciová Ľubomíra, Banská Bystrica10,00 €
 • p. Valica Štefan24,00 €
 • p. Varga Peter5,00 €
 • p. Veronese Cristiano2,50 €
 • p. Výbohová10,00 €
 • Vykecajsa.sk47,36 €
 • p. Wengert Alena500,00 €
 • Zákazníci centra funkčného tréningu, Banská Bystrica270,00 €
 • Zákazníci hotela Liptovský Dvor, Liptovský Ján1 261,00 €
 • Základná a materská škola, Senohrad80,00 €
 • Základná škola, Pliešovce790,58 €
 • Základná škola a materská škola, Cerová150,00 €
 • Základná škola a materská škola, Hriňová629,50 €
 • Základná škola M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom190,00 €
 • Zamestnanci Nestlé Slovensko s.r.o. , Bratislava1 000,00 €
 • Zamestnanci Slovak Telekom , Banská Bystrica50,00 €
 • Zasmečuj deťom zdravie, Kremnica1 470,18 €
 • Združenie kresťanských podnikateľov1 500,00 €
 • p. Žiklová Terézia100,00 €
 • p. Žuffová Katarína, Tvrdošín1,00 €
 • p. Zvara Róbert, Dolný Kubín11 000,00 €
 • Spolu126 259,68 €
 • 99 účtovná s.r.o., Rajčan Ján, Banská Bystrica380,00 €
 • p. Ábelovská Eva20,00 €
 • Active planet, Banská Bystrica446,10 €
 • Agentúra Crea, Piešťany4 000,00 €
 • Anonymný darca2 890,30 €
 • AS Trenčín, a.s., Trenčín1 000,00 €
 • Aukcia umením k nádeji, Banská Bystrica4 050,00 €
 • p. Bachorik Miroslav30,00 €
 • p. Barkóciová Gabriela, Dubrava10,00 €
 • p. Barthová Zuzana5,00 €
 • p. Bazgerová100,00 €
 • p. Bician Branislav, Banská Bystrica3,00 €
 • p. Bley Miroslava100,00 €
 • p. Bobáková Lenka2,00 €
 • Bring Trucking, a.s., Žiar nad Hronom400,00 €
 • p. Brišš Jozef, Martin2 000,00 €
 • p. Brozman Jaroslav220,00 €
 • p. Budaiová Mária, Balog nad Ipľom10,00 €
 • p. Bystriansky Jaroslav4,00 €
 • C & A Mode s.r.o.3 000,00 €
 • Cech hostinských, Banská Bystrica1 000,00 €
 • Cemmac a.s., Horné Srnie10,00 €
 • p. Červeňan Matej45,00 €
 • p. Čipikal Róbert250,00 €
 • p. Číž Blažej, Martin500,00 €
 • Confal a.s., Slovenská Ľupča3 000,00 €
 • COOP Jednota, Prievidza50,00 €
 • p. Cviklovič Richard51,00 €
 • p. Debnárová Zdenka10,00 €
 • DKP Slovakia s.r.o., Nováky441,00 €
 • p. Dobríková Eva85,00 €
 • Doprastav Asfalt, a.s., Zvolen1 700,00 €
 • p. Drechsler Mário360,00 €
 • p. Dubovcová500,00 €
 • p. Dujava Kamil, Lipany nad Torysou40,00 €
 • p. Ďuriš Ján, Krupina60,00 €
 • p. Ďurská Lucia20,00 €
 • p. Dzubak Erik, Spišská Nová Ves60,00 €
 • ELBA a.s., Kremnica2 000,00 €
 • p. Elizeus Ján90,00 €
 • Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča1 600,00 €
 • Extreme Obstacle Runners586,41 €
 • p. Feckanin Martin20,00 €
 • p. Fedorová Jana20,00 €
 • p. Fellner Ivan15,00 €
 • p. Fillová Helena, Bratislava60,00 €
 • p. Findra Tomáš120,00 €
 • p. Gajdošík Rudolf, Dolné Hámre500,00 €
 • p. Gallová Jana60,00 €
 • p. Gbúr Tomáš, Banská Bystrica120,00 €
 • slečna Geregová Dominika, Banská Bystrica124,55 €
 • p. Glatzner Henrich50,00 €
 • p. Gogoláková100,00 €
 • p. Grznáriková Katarína, Báb50,00 €
 • p. Guzoňová Viera20,00 €
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica214,51 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom115,00 €
 • p. Halajová Eva, Tlmače10,00 €
 • p. Hanusková Miroslava, Prievidza20,00 €
 • p Haringová Zuzana200,00 €
 • p. Hasková Lubica30,00 €
 • p. Hlaváč Ondrej50,00 €
 • p. Hodásová Tatiana5,00 €
 • Hotel Galileo, Donovaly3 000,00 €
 • p. Hrčút Marián2,00 €
 • p. Húsik Pavel, Banská Bystrica20,00 €
 • p. Imre Zoltán, Rimavská Sobota3,00 €
 • p. Ivan Peter, Martin50,00 €
 • p. Jackulík Jozef100,00 €
 • p. Ján Jankov, Heľpa500,00 €
 • p. Jančíková Jana5,00 €
 • p. Jančok Peter, Žiar nad Hronom60,00 €
 • p. Janeková Lenka10,00 €
 • p. Jesenská Mária, Liptovská Teplá12,00 €
 • p. Ježek Jaroslav15,00 €
 • p. Kalamárová Katarína120,00 €
 • p. Kalamárová Martina, Zvolen20,00 €
 • p. Kandra Radoslav20,00 €
 • p. Karafová, Závada200,00 €
 • p. Keleti Mário400,00 €
 • p. Keruľová Hana, Bratislava20,00 €
 • p. Klein Róbert240,00 €
 • Klub paličkovanej čipky, Nová Dubnica520,00 €
 • p. Kmeť Michal60,00 €
 • Koliba s.r.o. - Milan Fekiač, Banská Bystrica1 100,00 €
 • p. Komorová Daniela, Banská Bystrica500,00 €
 • p. Kompišová Gabriela, Teplička nad Váhom20,00 €
 • p. Kováč Peter30,00 €
 • p. Kozáčiková Erika30,00 €
 • Kozma Cup1 910,00 €
 • Krajská prokuratúra30,00 €
 • Krajská prokuratúra, Námestovo825,00 €
 • p. Kravec Pavol120,00 €
 • p. Krčulová Marta10,00 €
 • p. Krušpán Mikuláš, Banská Bystrica10,00 €
 • p. Kubincová Gabriela75,00 €
 • p. Kúdelová Michaela, Tlmače7,00 €
 • p. Kupka Marián 60,00 €
 • Kuželovci Klaudia a Rasťo100,00 €
 • p. Kyselicová Alena180,00 €
 • p. Laštiaková Bohdana, Slovenská Ľupča183,79 €
 • p. Licherová Erika30,00 €
 • p. Lichtmannegger Ladislav10,00 €
 • Limas s.r.o., Krupina150,00 €
 • LM - MARKET, s.r.o. , Badín10,00 €
 • p. Longauer Zdenko, Motyčky100,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta100,00 €
 • Ľudia ľuďom380,00 €
 • p. Lysina Marian50,00 €
 • p. Machavová Lucia55,00 €
 • p. Máčovský Marek, Vlkas450,00 €
 • p. Majerčík Michal, Liptovský Mikuláš15,00 €
 • p. Mellová Dáša12,00 €
 • p. Mešina Miroslav10,00 €
 • p. Mesina Vojtech38,00 €
 • p. Michalíková Jana9,00 €
 • Miestna organizácia rybárskeho zväzu, Krupina100,00 €
 • p. Miková Katarína400,00 €
 • p. Mišo Róbert, Boleráz2,00 €
 • p. Mituchová Lucia10,00 €
 • p. Mlich Michal51,50 €
 • p. Molnárová Gabriela20,00 €
 • p. Mujkošová Jana10,00 €
 • p. Murínová Anna - Barková100,00 €
 • Nadácia centra pre filantropiu, Bratislava2 360,00 €
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislava7 000,00 €
 • Nadácia Tatrabanky, Bratislava1 000,00 €
 • Nadácia Tesco, Bratislava1 300,00 €
 • Nadácia TV Markíza, Bratislava4 000,00 €
 • p. Novotný Jozef, Banská Bystrica20,00 €
 • Obchodná akadémia , Bratislava126,40 €
 • p. Obročník Peter20,00 €
 • p. Oláš Alexandra, Dubnica nad Váhom8,00 €
 • p. Ondrová Anna, Rakša10,00 €
 • p. Otiepka Vladimír50,00 €
 • Outdoor institute stageman, Banská Bystrica92,00 €
 • p. Páleník Albín30,00 €
 • p. Panarello Andrea3,49 €
 • p. Patsch Ján200,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica199,20 €
 • p. Pohanková Lenka20,00 €
 • Pro Auto Team s. r. o. , Brezno20,00 €
 • p. Procyková Monika30,00 €
 • p. Puntigán Alexander, Lučenec39,30 €
 • p. Purdek Krásna Lenka30,00 €
 • p. Rajnic Ján20 000,00 €
 • p. Rajnicová Ľubica , Zvolen5,00 €
 • p. Repčeková Martina40,00 €
 • Reštaurácia Impress - zákazníci, Lehota pod Vtáčnikom55,00 €
 • p. Rónai Alexander60,00 €
 • p. Šáliová Soňa300,00 €
 • p. Semanová Mária20,00 €
 • p. Skopec Juraj120,00 €
 • p. Škropeková Ingrid, Banská Bystrica25,00 €
 • p. Sládeková Vladimíra2 000,00 €
 • Slovenská cestná spoločnosť, Bratislava1 010,00 €
 • Slovenský orol, Miezgovce100,00 €
 • p. Sofrancová Martina2,00 €
 • p. Špetková Martina15,00 €
 • p. Stahl Juraj80,00 €
 • Stahl Reisen spol. s.r.o.300,00 €
 • Stefe Banská Bystrica a.s., Banská Bystrica1 000,00 €
 • p. Šteller Richard250,00 €
 • p. Stohl Peter20,00 €
 • p. Strapcová Jana, Banská Bystrica60,00 €
 • Stredoslovenská energetika a.s., Žilina4 000,00 €
 • p. Suchoňová Katarína200,00 €
 • Súkromná základná umelecká škola, Hliník nad Hronom325,33 €
 • p. Šuleková Jana, Bratislava250,00 €
 • p. Švaňová Mária, Blažkov30,00 €
 • p. Takáčová Gabriela, Žiar nad Hronom50,00 €
 • Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava5 000,00 €
 • Technická univerzita katedra ekológie a enviromentalistiky, Zvolen65,00 €
 • Trenčianska bežecká liga, Trenčín525,00 €
 • Trost, Banská Bystrica300,00 €
 • p. Trubiroha Peter48,00 €
 • p. Turóciová Ľubomíra, Banská Bystrica55,00 €
 • p. Uhliar Ján400,00 €
 • p. Václavík Milan20,00 €
 • p. Valica Štefan23,00 €
 • p. Vámosová Silvia20,00 €
 • p. Varga Gabriela, Rimavská Sobota20,00 €
 • p. Vargová Stanislava15,00 €
 • p. Vasarábová, Tlmače50,00 €
 • p. Vasarabová Eva130,00 €
 • Virtus Snina s.r.o., Snina50,00 €
 • p. Völgyi Ladislav, Lučenec200,00 €
 • p. Volko Erik13,00 €
 • p. Vrabcová Dana100,00 €
 • Vykecajsa.sk68,09 €
 • p. Žabková Denisa, Banská Bystrica20,00 €
 • Zákazníci Apollon Fitnes, Žiar nad Hronom300,00 €
 • Zákazníci CFT, Banská Bystrica207,41 €
 • Zákazníci Hotela Liptovský Dvor, Liptovský Ján2 230,00 €
 • Zákazníci Positívo, Banská Bystrica612,00 €
 • Zákazníci reštaurácie Diva, Bánovce nad Bebravou790,00 €
 • Základná a materská škola, Pliešovce820,00 €
 • Základná organizácia odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda , Banská Bystrica450,00 €
 • Základná škola a materská škola, Hriňová480,00 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica120,00 €
 • Základná škola II, Žiar nad Hronom250,88 €
 • Základná škola Moskovská, Banská Bystrica175,31 €
 • Základná škola Podlavice, Banská Bystrica70,00 €
 • Základná umelecká škola, Nová Baňa702,23 €
 • Zamestnanci Continental Automotiv, Zvolen637,20 €
 • Zamestnanci Detox s.r.o., Banská Bystrica610,00 €
 • zamestnanci Zeppelin SK s.r.o., Banská Bystrica750,00 €
 • Zasmečuj deťom zdravie1 897,62 €
 • p. Zbínová Simona230,00 €
 • Ženský hokejový klub Iskra, Banská Bystrica325,39 €
 • p. Zimaniova Anna, Prievidza10,00 €
 • p. Zimaniova Mária, Prievidza10,00 €
 • ZPO Hubert, SLOS, Pribina120,00 €
 • ZŠ Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom150,00 €
 • p. Žuffová Katarína, Tvrdošín12,00 €
 • p. Zuzčák Peter12,00 €
 • p. Zvara Martin10,00 €
 • p. Zvara Róbert, Dolný Kubín5 300,00 €
 • Spolu117 152,37 €
 • p. Bahno Adam 71,00 €
 • ABB, spol. s.r.o., Bratislava500,00 €
 • p. Ábelovská Anna, Dobrá Niva5,00 €
 • p. Ábelovská Eva60,00 €
 • Activ planet, Banská Bystrica709,00 €
 • p. Adamcová Lýdia30,00 €
 • Agentúra crea , Piešťany1 500,00 €
 • p. Albert Martin, Marianka50,00 €
 • p. Angelovič Radoslav70,00 €
 • Anonymný darca5 957,30 €
 • AS Trenčín, a.s., Trenčín1 000,00 €
 • Assistance Reality s.r.o., Banská Bystrica50,00 €
 • p. Bachárová Simona12,00 €
 • p. Bachleda Pavol, Spišská Belá20,00 €
 • p. Bakyta František5,00 €
 • p. Bakyta Jaroslav150,00 €
 • p. Balga Norbert20,00 €
 • p. Baľo Maroš40,00 €
 • p. Bariaková Helena24,00 €
 • p. Barthosová Zuzana30,00 €
 • p. Barthová Zuzana15,00 €
 • p. Batovská Lenka50,00 €
 • p. Bednárová Marcela, Košice15,00 €
 • p. Belková Veronika, Gašparovo10,00 €
 • p. Belobradová Veronika10,00 €
 • p. Belová Svetlana30,00 €
 • p. Beňacka Martin, Stará Ľubovňa5,00 €
 • p. Benčík Jaroslav9,00 €
 • Benefičný koncert SZUŠ, Hliník nad Hronom516,00 €
 • Benefičný koncert zboru Schola cantorum, Senohrad900,00 €
 • p. Betak Boris50,00 €
 • Betlehemci, Senohrad300,00 €
 • p. Bezák Lukáš170,00 €
 • Bežci, Banská Bystrica193,00 €
 • p. Bician Branislav, Banská Bystrica36,00 €
 • BigOn, Banská Bystrica330,00 €
 • p. Bílenký Bohdan5,00 €
 • Bittner Ladislav, Banská Bystrica5,00 €
 • p. Blahut Pavel5,00 €
 • p. Blažej Tibor, Nová Dubnica10,00 €
 • p. Bobáková Lenka60,00 €
 • p. Bodnárová Magdaléna50,00 €
 • p. Bodolló Marián15,00 €
 • p. Bogdan Pavol, Prievidza10,00 €
 • p. Boháč Pavel100,00 €
 • p. Boroš Branislav, Nižný Kručov50,00 €
 • BPP s.r.o., Banská Bystrica600,00 €
 • p. Brida Ladislav, Banská Bystrica200,00 €
 • BRING TRUCKING a.s, Žiar nad Hronom300,00 €
 • p. Brozman Jaroslav240,00 €
 • p. Bruková Eva20,00 €
 • p. Budáčová Elena, Detva100,00 €
 • p. Budaiová Mária, Balog nad Ipľom20,00 €
 • p. Bukviarová Lenka20,00 €
 • p. Buvalová Iveta, Polomka50,00 €
 • C & A Mode s.r.o.5 000,00 €
 • p. Cachovanová Zuzana, Ladzany pri Prievidzi30,00 €
 • p. Caletka Michal, Hlohovec325,00 €
 • Cemmac a.s., Horné Srnie120,00 €
 • p. Červeňan Matej195,00 €
 • p. Červeňan Roman130,00 €
 • p. Chomičová Jana, Prešov5,00 €
 • p. Chrenko Tibor50,00 €
 • p. Ciel Adrian7,80 €
 • p. Čipikala Róbert165,00 €
 • p. Cipková Stanislava, Prešov20,00 €
 • p. Číž Blažej, Martin500,00 €
 • CoC Simens, Bratislava382,00 €
 • Confal a.s., Slovenská Ľupča3 000,00 €
 • Connecta s.r.o.100,00 €
 • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen1 200,00 €
 • COOP Jednota50,00 €
 • CPPaP, Detva190,00 €
 • p. Čučka Martin100,00 €
 • p. Cviklovič Richard32,00 €
 • Cyklo Zvolen, Zvolen470,50 €
 • p. Daniš Peter, Senica20,00 €
 • p. Debnárová Zdenka20,00 €
 • p. Detková Slávka10,00 €
 • Detská športiáda, Oravské Veselé1 481,84 €
 • DHZ Šišov & DHZ Libichava1 700,01 €
 • DJGT, Zvolen184,50 €
 • DKP Slovakia s.r.o., Nováky325,59 €
 • p. Dobríková Eva120,00 €
 • Dom Matice Slovenskej, Fiľakovo522,00 €
 • p. Dráb Andrej5,00 €
 • p. Drdosova Eva, Levice50,00 €
 • p. Drechsler Mário330,00 €
 • p. Ďurček Tomáš25,00 €
 • p. Ďuricová Lucia, Krupina50,00 €
 • p. Durik Maroš20,00 €
 • p. Ďuriš Andrej, Žiar nad Hronom60,00 €
 • p. Ďuriš Ján, Krupina60,00 €
 • p. Dzubak Erik, Spišská Nová Ves60,00 €
 • p. Dzvonik Rastislav20,00 €
 • p. Egrecká Veronika5,00 €
 • Elba a.s., Kremnica2 000,00 €
 • p. Elizeus Ján210,00 €
 • Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča1 420,00 €
 • Extreme Obstacle Runners360,00 €
 • p. Falkaiová Lenka2,00 €
 • Farnosť, Tvrdošín555,00 €
 • p. Fatrsík Dušan20,00 €
 • p. Felezká Zuzana, Slavošovce5,00 €
 • p. Fernandez Lapinova Lenka, Banská Bystrica150,00 €
 • p. Filčíková Jarmila12,00 €
 • p. Filčíková Stanislava5,00 €
 • p. Filomela Tibor, Moldava nad Bodvou10,00 €
 • p. Findra Tomáš120,00 €
 • p. Focková Júlia, Bzenov20,00 €
 • p. Foltinský Štefan15,36 €
 • p. Forgáčová Zuzana175,00 €
 • p. Forusová Ingrid10,00 €
 • p. Fülöp Lukáš, Košice10,00 €
 • p. Gabor Martin8,70 €
 • p. Gajdos Patrik10,00 €
 • p. Gajdošík Jakub, Banská Bystrica200,00 €
 • p. Gallová Jana60,00 €
 • p. Gálya Jakub, Košice20,00 €
 • p. Ganobčíková Ivana, Kriváň25,00 €
 • p. Garbelová Mária24,00 €
 • p. Gatialová Veronika15,00 €
 • p. Gbúr Tomáš, Banská Bystrica440,00 €
 • p. Giertlová Zuzana, Brezno10,00 €
 • p. Goliaš Matej5,00 €
 • p. Gondkovská Monika, Bratislava15,00 €
 • p. Greššák Lukáš10,00 €
 • p. Greššáková Petra10,00 €
 • p. Grosshappel Marian, Banská Bystrica30,00 €
 • p. Gubaňár Ivan, Falkušovce10,00 €
 • p. Gubo Marek, Topolčianky10,00 €
 • Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom572,22 €
 • p. Halabrinová Katarína10,00 €
 • p. Haladek Rado, Žiar nad Hronom115,00 €
 • p. Halásová Andrea100,00 €
 • p. Halászová Martina, Gbelce50,00 €
 • p. Hanes Jozef10,00 €
 • p. Hanuska Alexander50,00 €
 • p. Hanusková Miroslava, Prievidza20,00 €
 • p. Hanzel Peter20,11 €
 • p. Harajda Matúš30,00 €
 • p. Haramiová Beáta15,00 €
 • p. Hargašová Alena, Nové Mesto nad Váhom10,00 €
 • p. Harmatová Veronika20,00 €
 • p. Havran Marian25,00 €
 • p. Heglasová Zuzana5,00 €
 • p. Hencovská Judita, Dolný Kubín50,00 €
 • p. Herda Ľubomír60,00 €
 • p. Herman Stanislav, Banská Bystrica30,00 €
 • p. Hlavinková Magdaléna, Krahule5,00 €
 • p. Hlavnová Veronika10,00 €
 • p. Holík Marián20,00 €
 • p. Hrubá Terézia100,00 €
 • p. Hubik Ján50,00 €
 • p. Hudáč Ľubomír15,00 €
 • p. Hudáková Alžbeta10,00 €
 • p. Hudáková Andrea, Lemešany10,00 €
 • p. Husárová Erika10,00 €
 • p. Huťová Janka10,00 €
 • Hyundai Dymos - kolektív, Žilina160,00 €
 • p. Ilčinová Dominika90,00 €
 • p. Jacková Zuzana20,00 €
 • p. Jakušová Ľudmila, Častá50,00 €
 • p. Jančok Martin, Žarnovická Huta10,00 €
 • p. Jančok Peter, Žiar nad Hronom50,00 €
 • p. Janeček Slavomír10,00 €
 • p. Janečková Lucia, Bratislava15,00 €
 • p. Janek Branislav5,00 €
 • p. Janeková Lenka120,00 €
 • p. Jankiv Jaroslav, Lukov20,00 €
 • p. Jeleň František5,00 €
 • p. Jendrej Ľuboš, Hamuliakovo10,00 €
 • p. Jesenská Mária, Liptovská Teplá12,00 €
 • p. Kalamárová Katarína120,00 €
 • p. Kalauzová Jana, Zvolen10,00 €
 • p. Kampošová Beňová Monika50,00 €
 • p. Kandra Radoslav40,00 €
 • p. Kandráč Peter10,00 €
 • p. Kapusta Michal20,00 €
 • p. Karaková Lucia10,00 €
 • p. Kaščáková Mária, Stará Ľubovňa5,00 €
 • p. Katuščák Marek, Prešov10,00 €
 • p. Keleti Mário, Hnúšťa400,00 €
 • p. Keruľová Hana, Bratislava40,00 €
 • p. Kiripolská Viktória, Kamenec pod Vtáčnikom180,00 €
 • p. Kiššová Daniela, Horné Ozorovce10,00 €
 • p. Kľačanová Gabriela1 000,00 €
 • p. Klein Róbert240,00 €
 • p. Kliestik Milan50,00 €
 • p. Kmeť Michal60,00 €
 • p. Kocembová Janka, Bytča10,00 €
 • p. Koci Miroslav5,00 €
 • p. Kohút Peter, Krupina100,00 €
 • p. Kolesár Peter10,00 €
 • p. Kollárová Katarína, Veľký Šariš15,00 €
 • p. Komár Mário10,00 €
 • p. Kontšeková Kristína10,00 €
 • p. Kontšeková Nikola20,00 €
 • p. Kónyová Viktória, Rimavská Sobota20,00 €
 • p. Koperdak Ondrej10,00 €
 • p. Korgo Michal1,00 €
 • p. Korgová Ľudmila1,00 €
 • p. Kortánová Zuzana, Brezno10,00 €
 • Koščákovci, Kežmarok110,00 €
 • p. Košik Peter, Zvolen200,00 €
 • p. Kosta Milan20,00 €
 • p. Kováč Miroslav4,00 €
 • p. Kováčová Katarína1,00 €
 • p. Koval Maroš20,00 €
 • p. Kozáček Ján30,00 €
 • Kozma Cup2 650,00 €
 • p. Kozovská Helena10,00 €
 • p. Krága Peter, Lubeník20,00 €
 • Krajská prokuratúra, Žilina310,00 €
 • Krajská prokuratúra , Liptovský Mikuláš490,00 €
 • Krajská prokuratúra , Námestovo100,00 €
 • p. Král Miloš30,00 €
 • p. Kravec Pavol120,00 €
 • p. Kravec Peter8,00 €
 • p. Krncanova Jana10,00 €
 • KROS a.s., Žilina200,00 €
 • p. Krušpánová Katarína, Banská Bystrica50,00 €
 • p. Kubačková Ivana, Trstená10,00 €
 • p. Kubáňová Petronela50,00 €
 • p. Kubeková Veronika, Banská Bystrica20,00 €
 • p. Kubincová Gabriela80,00 €
 • p. Kubišová Zuzana, Dražkovce50,00 €
 • p. Kuca Radoslav, Prešov5,00 €
 • p. Kuchcikova Darina, Cigla5,00 €
 • p. Kuchtová Anna, Spišská Belá20,00 €
 • p. Kúdeľová Michaela, Tlmače90,00 €
 • p. Kuhnová Sandra, Banská Štiavnica20,00 €
 • p. Kujanová Martina5,00 €
 • p. Kunštár Jaroslav, Lučenec20,00 €
 • p. Kupka Marián60,00 €
 • p. Kurbel Michal, Cigeľ100,00 €
 • p. Kurčíková Mária, Zvolen50,00 €
 • p. Kusniarik Peter30,00 €
 • Kuželovci Klaudia a Rasťo100,00 €
 • p. Kyselicová Alena10,00 €
 • p. Kyselicová Martina50,00 €
 • p. Labuda Michal, Sebechleby30,00 €
 • p. Laczová Michaela, Banská Bystrica15,00 €
 • p. Lagna Ján5,00 €
 • slečna Lakomčíková Chiara30,00 €
 • p. Lakomec Branko, Bratislava30,00 €
 • p. Lamačková Miroslava20,00 €
 • p. Laštiaková Bohdana94,64 €
 • p. Legatova Maria, Hrisovce5,00 €
 • p. Lendvorská Magdaléna , Šaľa10,00 €
 • p. Libičová Ivica20,00 €
 • p. Ličko Daniel, Martin10,00 €
 • Liga proti rakovine, Bratislava2 000,00 €
 • p. Lipovská Monika, Prenčov30,00 €
 • p. Liptak David100,00 €
 • p. Litavský Jozef20,00 €
 • p. Lobotková Daniela, Šišov - Libichava40,00 €
 • p. Lopúchová Alžbeta100,00 €
 • p. Lovásová Karin5,00 €
 • p. Lucia Rumancová5,00 €
 • Ľudia ľuďom3 928,00 €
 • Luna - nový začiatok164,87 €
 • Lutim s.r.o.30,00 €
 • p. Lysinová Martina100,00 €
 • p. Mácsová Gabriela, Fiľakovo5,00 €
 • p. Madarász Peter, Kajal10,00 €
 • p. Malo Alexander20,00 €
 • p. Marcincin Ján5,00 €
 • p. Marková Silvia10,00 €
 • p. Markus Radoslav20,00 €
 • p. Martičková Jana, Bardejov20,00 €
 • p. Masarik Drahoslav12,00 €
 • p. Mäsiarová Beáta7,00 €
 • p. Masica Igor50,00 €
 • p. Materňák Tomáš10,00 €
 • p. Mattes Peter100,00 €
 • p. Maťuš Zdenko, Pohorelá4,00 €
 • p. Matusova Jana5,00 €
 • p. Mazúchová Dana, Hrochoť20,00 €
 • MB Tech s.r.o., Banská Bystrica300,00 €
 • MBB a.s., Banská Bystrica15,00 €
 • McJOHNNY, spol. s.r.o.2 000,00 €
 • p. Medveď Peter , Kľačno10,00 €
 • p. Mellová Dáša36,00 €
 • p. Melnik Peter5,00 €
 • p. Mesina Vojtech55,00 €
 • p. Micháliková Jana, Detva38,00 €
 • p. Michalíková Katarína, Sverepec30,00 €
 • p. Mihalyfiová Jarmila100,00 €
 • p. Mikuš Branislav10,00 €
 • p. Minárik Anton390,00 €
 • p. Minková Zuzana, Kremnica40,00 €
 • p. Mišianik Lukáš, Šuňava10,00 €
 • p. Miškovič Dušan100,00 €
 • p. Mišo Róbert, Boleráz3,00 €
 • p. Misutková Janka, Horná Mičiná3,00 €
 • p. Mituchová Lucia10,00 €
 • p. Mladá Veronika, Lovce20,00 €
 • p. Mlich Michal60,00 €
 • p. Mlynárová Erika, Žiar nad Hronom10,00 €
 • p. Monišová Elena, Krupina30,00 €
 • Motor - Car Banská Bystrica, spol., s.r.o., Banská Bystrica500,00 €
 • p. Mucinová Michaela60,00 €
 • p. Murínová Anna - Barková400,00 €
 • Nadácia Ardis50,00 €
 • Nadácia centra pre filantropiu, Bratislava1 200,00 €
 • Nadácia EPH, Bratislava7 000,00 €
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislava5 000,00 €
 • Nadácia SPP, Bratislava5 000,00 €
 • Nadácia TA3, Bratislava3 000,00 €
 • Nadácia Tatrabanky, Banská Bystrica700,00 €
 • Nadácia Tesco, Bratislava1 300,00 €
 • Nadácia TV Markíza, Bratislava3 000,00 €
 • nasetipy.com356,00 €
 • Nastja SK s.r.o., Banská Bystrica2 000,00 €
 • p. Nemčeková Beáta2,00 €
 • Next Media Group, s.r.o.90,00 €
 • Nezávislosť n.f.,, Vlkanová350,00 €
 • p. Nosal Stanislav7,00 €
 • p. Novák Peter5,00 €
 • p. Novodomcová Helena, Nevoľné10,00 €
 • Obchodná akadémia , Bratislava100,00 €
 • p. Obšajsník Igor, Banská Bystrica4,00 €
 • p. Obuch Pavol, Piešťany10,00 €
 • p. Očenášová Anna, Selce10,00 €
 • Okresný súd, Liptovský Mikuláš75,00 €
 • p. Oláš Martin, Dubnica nad Váhom9,00 €
 • p. Ondrejka Martin10,00 €
 • Ondrekovci20,00 €
 • p. Ondrusek Stefan50,00 €
 • p. Oravec Miroslav20,00 €
 • p. Orgonášová Helena500,00 €
 • p. Orsagová Zuzana, Veľká Lúka5,00 €
 • p. Otiepka Vladimír70,00 €
 • Outdoor institute stageman, Banská Bystrica102,00 €
 • OZ Crossroads, Banská Bystrica122,00 €
 • OZ Hrbôstka ratolesť , Ružomberok215,00 €
 • OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica400,00 €
 • OZ Zdravie v pohybe, Lučatín243,00 €
 • p. Pabinová Ivana, Duplin100,00 €
 • p. Pacek Tomáš, Žilina150,00 €
 • p. Pagáč Erik50,00 €
 • p. Palečková Marianna30,00 €
 • p. Páleník Albín60,00 €
 • p. Paľonder Marek, Jablonov20,00 €
 • p. Palyová Miroslava50,00 €
 • p. Pániková Nadežda, Bratislava30,00 €
 • p. Pašková Lucia, Modra200,00 €
 • p. Pásztor Ján20,00 €
 • p. Paulíková Alexandra, Nové Zámky5,00 €
 • p. Pavlíková Andrea5,00 €
 • p. Pavlíková Danka10,00 €
 • p. Pekárik Juraj39,84 €
 • p. Pénzešová Petra5,00 €
 • p. Petras Miroslav12,00 €
 • p. Petrovič Peter119,52 €
 • p. Pieš Maroš, Poruba10,00 €
 • p. Piterka Ján, Banská Bystrica182,60 €
 • p. Pleteníková Ľudmila10,00 €
 • p. Podhradský Jakub, Pezinok10,00 €
 • p. Pohanková Mária10,00 €
 • p. Pokorná Slavomíra, Spišská Nová Ves10,00 €
 • p. Pokrivčáková Silvia, Veľké Zálužie20,00 €
 • p. Poláchová Miroslava20,00 €
 • p. Poláčiková Magdaléna, Vinohrady nad Váhom40,00 €
 • p. Polačko Radoslav60,00 €
 • p. Polakova Zdenka, Horelica10,00 €
 • Pomáhať nám chutí I1 950,00 €
 • Pomáhať nám chutí II1 530,00 €
 • p. Porazík Jozef5,00 €
 • p. Prečuch Ján, Banská Bystrica6,00 €
 • p. Prečuch Ján, Lukavica4,00 €
 • p. Priečko Martin, Kysucké Nové Mesto5,00 €
 • Pudmarčíkovci, Rakúsko100,00 €
 • p. Puntigán Alexander, Lučenec30,50 €
 • p. Purdek Krásna Lenka90,00 €
 • p. Racek Tomáš20,00 €
 • p. Rácz Rastislav20,00 €
 • p. Rajnicová Ľubica, Zvolen25,00 €
 • p. Ranusa Matus30,00 €
 • Rebury Stars Lottery, Zvolen1 300,00 €
 • p. Reháková Božena20,00 €
 • p. Rehova Karina30,00 €
 • Reprezentačný ples centra výcviku, Lešť1 000,00 €
 • p. Rezo Martin10,00 €
 • p. Robert Zvara, Dolný Kubín1 000,00 €
 • p. Rojíková Miroslava10,00 €
 • p. Rónai Alexander60,00 €
 • p. Rumpler Peter20,00 €
 • p. Rybanská Silvia10,00 €
 • p. Sagan Peter2,00 €
 • p. Šalko Igor40,00 €
 • p. Šandorová Viera, Banská Bystrica50,00 €
 • p. Satara Miroslav2,26 €
 • p. Schniere Stanislav20,00 €
 • p. Sičáková Eva, Svidník10,00 €
 • p. Šimšíková Elena10,00 €
 • p. Singh Gurpreet, Veľké Zálužie5,00 €
 • p. Širgelová Halina36,00 €
 • p. Siskovičová Katarína, Trnava25,00 €
 • p. Škantár Michal300,00 €
 • Skanzat spol., s.r.o., Sklabiňa40,00 €
 • p. Skladaná Anna30,00 €
 • p. Skopec Juraj120,00 €
 • p. Škovránková Andrea, Krivá30,00 €
 • p. Skrabová Lucia50,00 €
 • p. Škreptáč Martin2,00 €
 • p. Škrkoňová Gabriela, Veľké Rovné20,00 €
 • p. Škropeková Ingrid, Banská Bystrica60,00 €
 • p. Skurčík Jozef10,00 €
 • p. Škuta Jozef, Žilina10,00 €
 • p. Skuta Roman30,00 €
 • p. Slaná Ľuboslava, Banská Štiavnica20,00 €
 • p. Slanci Peter20,00 €
 • p. Slastanova Miroslava10,00 €
 • p. Šlesárová Alena30,00 €
 • p. Sliacky Martin20,00 €
 • p. Slovák Maroš13,00 €
 • p. Slovenčiak Ján10,00 €
 • p. Sloviak Vladimír, Čadca15,00 €
 • p. Slovíková Olga30,00 €
 • p. Smoliarová Hujčáková Božena, Ružomberok32,00 €
 • SMS a.s., Banská Bystrica500,00 €
 • p. Sofrancová Martina, Banská Bystrica24,00 €
 • p. Somorovska Mioslava, Bratislava50,00 €
 • p. Špiláková50,00 €
 • p. Spišiak Jozef, Boborovec12,00 €
 • p. Spodniaková Janka, Rimavské Brezovo5,00 €
 • p. Šprláková Alžbeta100,00 €
 • SPŠ, Martin216,40 €
 • p. Stančík Miloš, Bratislava10,00 €
 • p. Štefančík Štefan20,00 €
 • Stefe Banská Bystrica a.s., Banská Bystrica1 000,00 €
 • p. Šteller Richard280,00 €
 • p. Štepanovský Gregor30,00 €
 • p. Štímeľová Dana20,00 €
 • p. Stolárik Samuel2,00 €
 • p. Stolcova Zuzana5,00 €
 • p. Strapcová Jana, Banská Bystrica60,00 €
 • p. Stribrnská Michaela, Stupava9,00 €
 • p. Strohmayer Ria10,00 €
 • p. Stuber Ján10,00 €
 • p. Šuba Robert20,00 €
 • p. Suchoňová Katarína1 000,00 €
 • p. Šulaj Peter20,00 €
 • Sup - Technik Slovakia s.r.o., Bratislava100,00 €
 • p. Suverova Alexandra15,00 €
 • p. Svachova Eva20,00 €
 • Švaralovci, Brehy4,00 €
 • p. Sýkorová Ľubica, Horné Plachtince10,00 €
 • p. Szekeresová Eva10,00 €
 • p. Szigety Peter, Tornaľa10,00 €
 • p. Tatarko Peter, Bratislava50,00 €
 • Tatér Spojár caffe & club, Banská Štiavnica1 255,00 €
 • p. Teluchová Anna, Novoť16,00 €
 • TNT Express worldwide spol., s.r.o., Bratislava1 565,00 €
 • p. Tolmaci Lukáš10,00 €
 • p. Tomaga Jozef20,00 €
 • p. Tomas Adam3,79 €
 • p. Tomašovský Michal20,00 €
 • p. Tomek Marián20,00 €
 • p. Tomeková Jarmila10,00 €
 • p. Toth Peter50,00 €
 • p. Trajteľ Stanislav, Zvolen10,00 €
 • Transpetrol a.s., Bratislava2 000,00 €
 • Trenčianska bežecká liga, Trenčín571,00 €
 • p. Trippe Ivo15,00 €
 • p. Trubiroha Peter90,00 €
 • Tubex Slovakia s.r.o.1 000,00 €
 • p. Tuchynová Bibiána180,00 €
 • p. Turanský Marek, Zvolen20,00 €
 • p. Turcanikova Michaela, Bratislava10,00 €
 • p. Tužinský Albert10,00 €
 • UMB hockey, Banská Bystrica1 620,00 €
 • UMB punč, Banská Bystrica4 107,00 €
 • p. Urcikan Ivan20,00 €
 • V COR s.r.o., Krupina1 500,00 €
 • p. Václavík Milan30,00 €
 • p. Václavík Vladimír160,00 €
 • p. Valica Štefan24,00 €
 • p. Valocky Milan33,00 €
 • p. Vanko Ivan, Fiľakovo10,00 €
 • p. Vaňová Lenka, Svidník50,00 €
 • p. Vansová Katarína1,00 €
 • p. Varádiová500,00 €
 • p. Varga Peter10,00 €
 • p. Varholák Dalibor10,00 €
 • p. Vasarábová, Tlmače50,00 €
 • p. Vasarábová Eva120,00 €
 • p. Vavrik Vladimír, Beluša5,00 €
 • p. Vician Miloš1,00 €
 • p. Vilgus Peter, Košice60,00 €
 • Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce3 000,00 €
 • p. Volko Erik24,00 €
 • VP , Lešť45,00 €
 • p. Vrábeľ Milan, Oravská Lesná10,00 €
 • p. Vrablova Helena30,00 €
 • p. Vysna Jaroslava5,00 €
 • Výťažok z plesu, Dačov Lom626,00 €
 • WESTech, spol. s.r.o., Bratislava1 500,00 €
 • Z Prandorfa Ďjovke, Devičany82,50 €
 • p. Záhorcová Katarína15,00 €
 • p. Záhorská Jarmila10,00 €
 • Zákazníci Centra funkčného tréningu, Banská Bystrica145,90 €
 • Zákazníci reštaurácie Impress, Lehota pod Vtáčnikom477,60 €
 • Základná škola , Župkov360,00 €
 • Základná škola a Materská škola, Hriňová1 242,00 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica163,92 €
 • Základná škola II M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom220,00 €
 • Základná škola Sládkovičova, Ružomberok855,50 €
 • p. Žákovská Monika, Bratislava60,00 €
 • Zamestanci OÚ, Málinec100,00 €
 • Zamestnanci Continental Automotiv, Zvolen626,00 €
 • Zamestnanci Detox, Banská Bystrica1 020,00 €
 • Zamestnanci OÚ, Poniky150,00 €
 • Zamestnanci SPP , Zvolen320,24 €
 • p. Zarnecká Anna, Veľká Dolina20,00 €
 • Zasmečuj deťom zdravie, Kremnica5 819,00 €
 • Závet p. L.33 150,62 €
 • p. Zemanovič Peter150,00 €
 • p. Žišková Katarína50,00 €
 • p. Žuffová Katarína, Tvrdošín12,00 €
 • Spolu168 766,63 €
 • Abelovská Eva40,00 €
 • Adamicová Radka48,00 €
 • Anonymný darca2 787,80 €
 • Auxt Marián50,00 €
 • Bachárová Simona38,00 €
 • Bakyta Jaroslav200,00 €
 • Baľo Maroš80,00 €
 • Bariaková Helena16,00 €
 • Bednárová Marcela40,00 €
 • Benefičný hokej Tiffany vs. Leroy, Banská Bystrica952,64 €
 • Benefičný koncert Cantus Monte Regis, Nová Baňa680,00 €
 • Benefičný koncert SZU, Banská Bystrica985,70 €
 • Beníčková Mária12,00 €
 • Bician Branislav24,00 €
 • Bittner Ladislav7,00 €
 • Bobáková Lenka40,00 €
 • Breznický Jozef200,00 €
 • Brida Ladislav25,00 €
 • Brozman Jaroslav180,00 €
 • Bruková Eva40,00 €
 • Bučeková Michaela15,00 €
 • Čema Marián1 000,00 €
 • Cemmac a.s., Horné Srnie80,00 €
 • Červeňan Matej120,00 €
 • Ciglan Dalibor1 000,00 €
 • Čipikala Róbert205,00 €
 • Confal a.s., Slovenská Ľupča3 000,00 €
 • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. , Zvolen500,00 €
 • COOP Jednota - zamestnanci , Prievidza50,00 €
 • Cviklovič Richard35,00 €
 • Darivšák Jozef20,00 €
 • Debnárová Zdenka40,00 €
 • Detská športiáda, Oravské Veselé667,00 €
 • DHZ ( dobrovoľný hasičský zbor), Šišov - Libichava733,00 €
 • Dien Branislav30,00 €
 • DKP Slovakia s.r.o.897,73 €
 • Dobríková Eva55,00 €
 • Drechsler Mário235,00 €
 • Ďuriš Andrej40,00 €
 • Ďuriš Ján40,00 €
 • Dvorská Kristína30,00 €
 • Dzubak Erik40,00 €
 • Eco Village BBC 1 plus46,53 €
 • Elba a.s., Kremnica2 000,00 €
 • Elizeus Ján160,00 €
 • Esco bar, Levice288,00 €
 • Extreme Obstacle Runners1 040,00 €
 • Férová Nadácia, Bratislava1 500,00 €
 • Filčíková Jarmila32,00 €
 • Findra Tomáš80,00 €
 • Fischbach + Miller s.r.o., Bardejov585,39 €
 • Fitfactory, Nemce480,00 €
 • Fodor Vladimír15,00 €
 • FourTune2 006,00 €
 • Gallová Jana40,00 €
 • Gbúr Tomáš290,00 €
 • Gembicky Stanislav5,00 €
 • Grosshappel Martin70,00 €
 • Hajová Eva30,00 €
 • Haladek Rado60,00 €
 • Hanusková Miroslava20,00 €
 • Haramiová Beáta55,00 €
 • Havran Marian40,00 €
 • HELLA Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o., Bratislava2 000,00 €
 • Herčút Marián2,00 €
 • Herda Ľubomír20,00 €
 • Herkelová Miroslava 35,00 €
 • Hertl Peter10,00 €
 • Hiadlovský Vladimír50,00 €
 • Hlavinková Magdaléna30,00 €
 • Hnát Daniel30,00 €
 • Holec Michal12,00 €
 • Hotel Galileo, Donovaly5 500,00 €
 • Hradsky Jan100,00 €
 • Hrubá Terézia 100,00 €
 • Hudáková Alžbeta80,00 €
 • Huslík Tomáš30,00 €
 • Ilčinová Dominika80,00 €
 • Jacková Zuzana20,00 €
 • Jakubisková Nela50,00 €
 • Jaloviar Ján16,00 €
 • Jančok Martin40,00 €
 • Jančok Peter40,00 €
 • Janeková Lenka80,00 €
 • Jankular Marek100,00 €
 • Jesenská Mária8,00 €
 • JUMPINGBB, Banská Bystrica300,00 €
 • Kalamárová Katarína80,00 €
 • Kandra Radoslav55,00 €
 • Kapalová Zuzana2,00 €
 • Kaviareň Sirius, Banská Štiavnica760,00 €
 • Kiššová Daniela40,00 €
 • Klein Róbert160,00 €
 • Klimanová Ľubica20,00 €
 • Kmeť Michal40,00 €
 • Kohút Peter50,00 €
 • Komár Mário10,00 €
 • Korgo Michal8,00 €
 • Korgová Ľudmila8,00 €
 • Kováč Miroslav16,00 €
 • Kováčik Juraj10,00 €
 • Krajčiová Dagmar6,00 €
 • Krajčír Ľuboš80,00 €
 • Krajská prokuratúra, Liptovský Mikuláš75,00 €
 • Kravec Pavol80,00 €
 • Kravec Peter16,00 €
 • Krekáňová Ivana6,00 €
 • Kubica Lukáš25,00 €
 • Kubincová Gabriela80,00 €
 • Kúdelová Michaela85,00 €
 • Kupka Marián40,00 €
 • Kuželovci Klaudia a Rasťo100,00 €
 • Kyselicová Martina70,00 €
 • La Peña Madridista de Eslovaquia, Košice1 040,00 €
 • Lapošová Nikola825,00 €
 • Laštiaková Bohdana56,00 €
 • Lehotská Alena2,00 €
 • Liga proti rakovine, Bratislava2 000,00 €
 • Lipták David100,00 €
 • Litavský Jozef80,00 €
 • Lobotková Daniela80,00 €
 • Lopúchová Alžbeta200,00 €
 • Ľudia ľuďom330,00 €
 • Luláková Jana20,00 €
 • Majer Andrej42,00 €
 • Marková Silvia40,00 €
 • Markovičová Katarína300,00 €
 • Masarik Drahoslav8,00 €
 • Maslenová Rozália40,00 €
 • Matatová Dana45,00 €
 • Maťuš Zdenko16,00 €
 • Matušková Lucia30,00 €
 • MB Tech s.r.o., Banská Bystrica2 400,00 €
 • Mesina Vojtech53,00 €
 • Metalshop, CZ, s.r.o.8,96 €
 • Micháliková Jana24,00 €
 • Michalove Dušan35,00 €
 • Mihalfiová Jarmila80,00 €
 • Mikolášik Miroslav100,00 €
 • Mikulová Veronika50,00 €
 • Minková Zuzana65,00 €
 • Miškovič Dušan200,00 €
 • Misutková Janka8,00 €
 • Mlich Michal40,00 €
 • Moškurjaková Olga5,00 €
 • Mrenica Juraj20,00 €
 • Mucinova Michaela40,00 €
 • Nadácia Centra pre filantropiu1 200,00 €
 • Nadácia EPH , Bratislava4 500,00 €
 • Nadácia Pontis, Bratislava1 155,00 €
 • Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava1 000,00 €
 • Nadácia Tatrabanky, Bratislava1 150,00 €
 • Nadácia Tesco, Bratislava1 130,00 €
 • Nadácia Volkswagen, Bratislava4 000,00 €
 • Nájomcovia BBC 1 plus, Bratislava917,35 €
 • Nastja SK s.r.o., Banská Bystrica3 000,00 €
 • Nemčeková Beáta8,00 €
 • Nichtová Emília20,00 €
 • Nomads s.r.o., Zvolen1 600,00 €
 • Novák Peter40,00 €
 • Oberholzer Martin400,00 €
 • Obšajsník Igor8,00 €
 • Oleksak Miroslav20,00 €
 • Oravec Pavel30,00 €
 • OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica355,00 €
 • OZ Zdravie v pohybe, Lučatín400,00 €
 • Pačuta Slavomír10,00 €
 • Padalová Kristína10,00 €
 • Pásztor Štefan64,11 €
 • Pekárik Juraj26,56 €
 • Pešková Anna2,00 €
 • Petrasová Miroslava30,00 €
 • Petrovič Peter79,68 €
 • Pleschova Gabriela10,00 €
 • Pohanková Lenka5,00 €
 • Pokrivčáková Silvia80,00 €
 • Polakova Zdenka80,00 €
 • Pomáhať nám chutí , Liptovský Ján3 000,00 €
 • Pomsarová Katarína25,00 €
 • Popovcová Eva20,00 €
 • PPG DECO Slovakia s.r.o., Žilina2 430,16 €
 • Prečuch Jan14,00 €
 • Prečuch Ján2,00 €
 • Prvá šachová, Prešov1 200,00 €
 • Puntigán Alexander35,00 €
 • Raffaj Ján10,00 €
 • Reháková Božena40,00 €
 • Remišová Lucia2,00 €
 • Rodina Tvrdoňová350,00 €
 • Roháčová Radka20,00 €
 • Rónai Alexander20,00 €
 • Rumancová Lucia5,00 €
 • Rumpler Peter40,00 €
 • Rybanská Silvia80,00 €
 • Rybošová Lucia2,00 €
 • Šalingová Marína60,00 €
 • Šalko Igor40,00 €
 • Šandorová Viera80,00 €
 • Sedlacek Martin150,00 €
 • Šidlovská Mária4,00 €
 • Širgelová Halina24,00 €
 • Skladaná Anna40,00 €
 • Skopec Juraj120,00 €
 • Škorňa Ján25,00 €
 • Škropeková Ingrid40,00 €
 • Šlesarová Alena80,00 €
 • Smoliarová Hujčáková Božena10,00 €
 • Sofrancová Martina16,00 €
 • Športklub Dobrá Niva o.z., Dobrá Niva170,00 €
 • Šteller Richard80,00 €
 • Štímeľová Dana40,00 €
 • Stolárik Samuel1,00 €
 • Stolcová Zuzana24,00 €
 • Strapcová Jana40,00 €
 • Stredoslovenské elektrárne165,00 €
 • Stredoslovenské múzeum259,47 €
 • Stribrnská Michaela24,00 €
 • Šuleková Dušana12,00 €
 • Šuleková Jana6,00 €
 • SUP - TECHNIK SLOVAKIA s.r.o., Bratislava100,00 €
 • Švaralovci16,00 €
 • Švejdíková Katarína10,00 €
 • Szigety Peter80,00 €
 • Teluchová Anna16,00 €
 • Trippe Ivo40,00 €
 • Trokanová Dominika10,00 €
 • Trubiroha Peter80,00 €
 • Tuchynová Bibiána30,00 €
 • Turian Zdenek5,00 €
 • Uhrová Andrea20,00 €
 • UMB hockey, Banská Bystrica524,00 €
 • UMB ples, Banská Bystrica2 400,00 €
 • UMB študenti, Banská Bystrica440,74 €
 • Urbanská Janka30,00 €
 • Václavík Vladimír160,00 €
 • Valachova Andrea5,00 €
 • Valica Štefan16,00 €
 • Vallo Eduard10,50 €
 • Valocky Milan38,00 €
 • Vansová Katarína8,00 €
 • Varholák Dalibor40,00 €
 • Vasarábová100,00 €
 • Vasarabová Eva20,00 €
 • Vilhanová Katarína30,00 €
 • Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce2 500,00 €
 • Volko Erik16,00 €
 • Vozárová Mária50,00 €
 • Vrabec Jaroslav400,00 €
 • Vuskovicova Veronika100,00 €
 • Vysna Jaroslava40,00 €
 • Výťažok z plesu, Dačov Lom550,00 €
 • Záhorčáková Ingrid10,00 €
 • Záhorcová Katarína17,50 €
 • Základná škola, Pliešovce597,00 €
 • Základná škola a materská škola, Hriňová1 262,75 €
 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica126,63 €
 • Základná škola II M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom250,00 €
 • Základná škola J.Zemana, Nová Baňa400,00 €
 • Zamestnanci technickej univerzity, Zvolen55,00 €
 • ZŠ a MŠ , Malatiná100,00 €
 • Žuffová Katarína8,00 €
 • Spolu84 008,20 €

Ako ste pomohli

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €