Darovacie zmluvy

Darujte nám on-line:

Darujte nám 2% z Vašej dane:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €