Projekt „Detská oáza“

Cieľ

V bežnej praxi sa často vyskytujú zdravotné stavy detí, ktoré nie je potrebné riešiť na jednotke intenzívnej starostlivosti, ale rovnako nie je vhodná ani normálna nemocničná izba. „ Detská Oáza“ predstavuje komplexné vybavenie miestnosti určenej pre deti a mladých ľudí s onkologickým alebo iným vážnym ochorením.

Realizácia

Nevyhnutnou súčasťou „ detskej oázy“ je polohovateľné lôžko, ktoré detským pacientom napr. po rozsiahlejších operáciách, na dlhodobej infúznej liečbe alebo imobilným umožní nastavenie optimálnej polohy. Dôležitým doplnkom je antidekubitný matrac, ktorý zabráni vzniku preležanín. Perfúzor a infúzna pumpa sú nevyhnutne potrebné na presné dávkovanie liečiv v rovnomernej a nepretržitej infúzii. Ďalší prístroj monitoruje základné vitálne funkcie.
Prístroje majú veľký význam pri aplikácii chemoterapie, ktorá musí byť podaná za presný čas. Význam týchto prístrojov stúpa u detí v najnižších vekových kategóriách, u ktorých nie je možné očakávať spoluprácu v rámci liečebného procesu.

Celková hodnota projektu 571 538,- Sk

Projekty - Oáza plná života

Projekty - Oáza plná života

Ak je oáza obývateľné miesto v púšti okolo vodného zdroja, tak oáza života bude životodarný ostrov v chladivej krajine smútku a nemoci.

Takouto neradostnou „krajinou“ je určite nešťastné obdobie choroby, a to tým skôr ak ide o deti, či mladých ľudí. Mimoriadne smutný je príbeh malých onkologických pacientov. Ich hospitalizácie sa opakujú každých 7 až 28 dní, pobyt na oddelení trvá jeden deň až niekoľko týždňov a celkové trvanie liečby je v závislosti od diagnózy zvyčajne pol až 2 roky. Aby tento pobyt v nemocnici nebol traumatizujúcejší než samotná choroba, je tu oáza života. Ostrov nádeje, pokoja a príjemných očakávaní.

Oáza života je však aj moderné technické pracovisko. Predstavuje komplexné vybavenie miestnosti určenej pre deti a mladých ľudí s onkologickým ochorením, ktoré im zabezpečí komplexnú starostlivosť nielen personálnu, ale aj materiálnu. Súčasťou technologického zariadenia oázy je polohovateľné lôžko, ktoré umožňuje nastavenie optimálnej polohy pacienta nielen z medicínskeho, ale i subjektívneho hľadiska. Antidekubitný matrac pre dlhodobo ležiacich zabraňuje vzniku preležanín. Infúzne pumpy a perfúzory sú nevyhnutne potrebné pre možnosť presného dávkovania liečiv.

Rovnako veľký význam majú pri aplikácii chemoterapie, ktorá musí byť podávaná presne. Prístroje na monitorovanie základných vitálnych funkcií – kompaktný monitor a pulzný oximeter – sú zasa nutné na sledovanie pri intenzifikovaných protokoloch a komplikáciách u pediatrických onkologických pacientov. Výhodou všetkých prístrojov je jednoduchá manipulácia a zraková kontrola dôležitých údajov.