Detský mobilný hospic

Svetielko nádeje založilo v roku 2013 prvý detský mobilný hospic na strednom Slovensku.

Detský mobilný hospic

Detský mobilný hospic Detský mobilný hospic Detský mobilný hospic

Nenechávame ich v tom samých

Každý rodič pozná obavy o svoje dieťa už pri bežnom ochorení. Ak však do jeho života vstúpi onkologické ochorenie, znamená to vážny zásah nielen do života dieťaťa, ale aj celej rodiny.

Naša činnosť v rámci mobilného hospicu:

  • zdravotnícka pomoc lekára a sestry podľa individuálnych potrieb dieťaťa (bolesť, dušnosť zvracanie...)
  • zabezpečenie zdravotníckych pomôcok pre rodinu (polohovacia posteľ s matracom proti preležaninám, oxygenerátor, lieky...)
  • 24-hodinová pohotovosť pre zdravotnícku pomoc a ľudskú podporu
  • podpora pri plnení ešte nezrealizovaných snov a túžob dieťaťa
  • psychosociálna starostlivosť o rodinu - pomoc rodine vo viacerých oblastiach paliatívnej starostlivosti
  • podpora rodiny v čase úmrtia dieťaťa – následné individuálne návštevy rodiny - podpora rodiny po úmrtí dieťaťa – stretnutie rodín

Čo je mobilný hospic?

Mobilný hospic vytvára v domácom prostredí podmienky na čo najdôstojnejší zvyšok života s materiálnym, prístrojovým a zdravotníckym zabezpečením.

Náš tím skladajúci sa z lekárov, sestier, psychológa, sociálneho pracovníka a liečebného pedagóga, je pacientom k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. V prípade potreby náš tím posilnia ďalší odborníci.

Domov je miesto, ktoré najlepšie zodpovedá potrebám smrteľne chorých a zomierajúcich detí. Bez odbornej pomoci zo strany zdravotníckeho personálu je pre rodičov ťažké rozhodnúť sa pre pobyt doma v tak ťažkých chvíľach. Je preto dôležité dostať do povedomia ľudí túto možnosť výberu.

Svetielko nádeje prevádzku mobilného hospicu, ako aj všetkých ostatných činností zabezpečuje výhradne z darov verejnosti, grantov a asignácie dane, nemá podporu štátu ani žiadnej z jeho inštitúcií.

Projekty

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €