Projekt Prepravná služba

Cieľ

Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť využiť dopravnú službu, ktorá je však pre našich pacientov nevyhovujúca. Dopravná služba zabezpečuje totiž prevoz viacerých pacientov v jednom vozidle. Tak sa stáva, že dieťa s onkologickým ochorením cestuje spolu s inými dospelými pacientmi. Nie je to preň vhodné, pretože v dôsledku onkologickej liečby majú malí pacienti zníženú obranyschopnosť organizmu, teda nemali by sa prepravovať s inými chorými ľuďmi. Navyše sprevádzajúca osoba, napr. matka si musí za cestu v sanitke zaplatiť.

Realizácia

Vďaka spoločnosti ABB už môžeme od 1. marca 2008 prevážať deti z domova na ambulantnú kontrolu a späť, či plánovanú hospitalizáciu, vo vlastnom vozidle. OZ Svetielko nádeje zakúpilo sedemmiestne vozidlo Renault Trafic Generation.

Prepravná služba je určená detským onkologickým pacientom, ktorí sa liečia alebo liečili na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledovné kritériá: sociálna situácia, aktuálny stav a vzdialenosť. Vzhľadom na to, že zabezpečujeme prepravu detí z banskobystrického a žilinského kraja len jedným autom, uprednostníme toho pacienta, ktorý má byť prijatý na hospitalizáciu kvôli liečbe, resp. zákroku pred tým, ktorý ide len na ambulantnú kontrolu. Taktiež prednostne poskytujeme prepravu pacientom, ktorých rodiny sú v ťažšej sociálnej situácii – sú v hmotnej núdzi alebo sociálne znevýhodnení. Pri posudzovaní prepravy pacientov zohľadňujeme aj vzdialenosť od ich bydliska.