Prepravná služba

Liečba onkologických pacientov je dlhodobá a náročná. Deti absolvujú náročnú terapiu v intervaloch, medzi ktorými prichádzajú domov, aby odtiaľ po niekoľkých dňoch nastúpili na ďalšiu fázu terapie. Počas celej dĺžky liečby teda pravidelne cestujú medzi nemocnicou a domovom.

Doteraz malí onkologickí pacienti využívali dopravu sanitkou, ktorá zabezpečuje prevoz viacerých osôb v rámci jedného prevozu, preto sa v ňom deti stretávajú s dospelými ľuďmi s rôznymi ochoreniami. Aby dieťa mohol sprevádzať rodič, musí si za cestu sanitkou zaplatiť. Auto musí po trase do nemocnice vyzdvihnúť viacerých pacientov z rôznych obcí, čo zbytočne predlžuje dobu prevozu.

Prepravná služba Svetielka nádeje predstavuje alternatívu. Malých onkologických pacientov spolu s ich sprievodom dopravujeme 7 miestnym autom Seat Alhambra. Deti prepravujeme z nemocnice domov, z domu na hospitalizáciu, dispenzarizovaných na kontrolné vyšetrenia v ambulancii každý pracovný deň.

Prepravná služba Svetielka nádeje je teda určená všetkým detským onkologickým pacientom, ktorí spĺňajú kritériá v nasledovnom poradí dôležitosti:

  • Sociálna situácia – prednostne poskytneme dopravu pacientom, ktorých rodiny sú v horšej sociálnej situácii (vyžadujeme potvrdenie o príjme, potvrdenie o nezamestnanosti)
  • Aktuálny stav – v liečbe alebo dispenzarizácia po liečbe. V prvom rade prepravíme pacienta, ktorý má byť prijatý na hospitalizáciu kvôli liečbe, resp. zákroku, v druhom rade pacienta, ktorí ide na kontrolné ambulantné vyšetrenie.
  • Vzdialenosť – pri posudzovaní dopravy zohľadňujeme vzdialenosť od ich bydliska.

Aj touto službou chceme prispieť k tomu, aby život malých onkologických pacientov bol o čosi kvalitnejší.

Projekty

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €