Fakty a čísla

  • Názov občianskeho združenia: Svetielko nádeje
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Registrácia: MV SR č. VVS/1–900/90–16888
  • Dátum vzniku: 24. mája 2002