Hudobná knižnica

Cieľ

V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP a Slovenskou sporiteľňou, a.s., uskutočňujeme zaujímavý projekt Hudobná knižnica, vďaka ktorému hospitalizované deti môžu počúvať rôzne piesne, rozprávky, učiť sa cudzie jazyky, čo pomáha spríjemniť im život v nemocnici.

Realizácia

Deti si prostredníctvom MP3 prehrávačov a rádioprijímačov môžu pozrieť či vypočuť rozprávky a využiť mnoho DVD nosičov, ktoré slúžia ako doplnkový zdroj vzdelávania. Notebook pomôže deťom, ktoré musia zostať na lôžku, aby rozprávka či iný druh zábavy a vzdelávania, o ktoré majú záujem, prišli za nimi. Do hudobnej knižnice ešte v tomto roku pribudli DVD s výučbou angličtiny a peknými pesničkami.

Na slávnostnom otvorení hudobnej knižnice sa zúčastnil aj riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice a darčeky malým pacientom odovzdala riaditeľka regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici. Veselú náladu pomáhali vytvárať aj SPORKO a klaun Červený nos.