Konferencia detských onkológov a hematológov

16. konferencia detských onkológov a hematológov sa konala 3. – 5. 11. 2006 v hoteli Permon v Podbanskom za účasti lekárov a sestier zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o deti a adolescentov s hematologickými chorobami a solídnymi nádormi.

Konferencia sa koná raz v roku. Pri organizácii podujatia sa striedajú jednotlivé pracoviská detskej hematológie a onkológie v Českej a Slovenskej republike a v roku 2006 ňou bolo poverené Oddelenie onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica ktoré nás pozvalo do organizačného tímu konferencie.

Z roka na rok sa na konferenciu prihlasuje stále väčší počet účastníkov z oboch republík. Tento rok sa zúčastnilo 174 lekárov a sestier a 43 zástupcov farmaceutických firiem. Aktívne prezentácie boli vo forme prednášok a posterov. Na konferenciách bol aj samostatný blok –sesterská sekcia / jedno dopoludnie s ich aktívnymi prednáškami/. Súčasťou podujatia je aj výstava farmaceutických firiem a firiem dodávajúcich zdravotnícku a laboratórnu techniku.