Kontakt

Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Tel.: +421 908-073 073
E-mail:
WWW:www.svetielkonadeje.sk

IČO: 37889346
DIČ: 2021703200

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., B. Bystrica

IBAN SK83 1100 0000 0026 2075 6262

SWIFT TATRSKBX


štatutárny zástupca:

MUDr. Pavel Bician 0907 808 363

Kontakt

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €