Kreatívne dielne v nemocnici

Cieľ

V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP uskutočňujeme zaujímavý projekt Kreatívne dielne, vďaka ktorému hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a pomáhať im tak spríjemniť život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu a iným činnostiam, ktorých výsledkom sú rozkošné dielka. Takto strávený čas im umožní aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu.

Realizácia

Snažili sme sa vytvoriť priestor na kreatívnej dielne pre aktívne trávenie voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli sme deťom možnosť využívať nové techniky a materiály z kreatívnej, umeleckej i úžitkovej tvorby a rozvíjať tak svoju zručnosť a osobnosť. Poskytli sme deťom možnosť realizovať sa a pestovať si tak pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, sebaúctu, sebavedomie. Vytvorili sme priestor na tvorbu darčekov pre príbuzných a priateľov, a takisto miesto na to, aby výsledky svojho tvorivého nadšenia mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami.