Kreatívne dielne v nemocnici a ÚĽUV

Cieľ

V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP uskutočňujeme zaujímavý projekt Kreatívne dielne, vďaka ktorému hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a pomáhať im tak spríjemniť život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu a iným činnostiam, ktorých výsledkom sú rozkošné dielka. Takto strávený čas im umožní aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu.

Realizácia

Snažili sme sa vytvoriť priestor kreatívnej dielne na aktívne trávenie voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli sme deťom možnosť využívať nové techniky či materiály z kreatívnej, umeleckej i úžitkovej tvorby, ktoré rozvíjali ich zručnosť a osobnosť. Poskytli sme deťom možnosť realizovať sa a tak si pestovať pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, sebaúctu a sebavedomie. Vytvorili sme priestor na tvorbu darčekov pre príbuzných a priateľov, a tiež príležitosť na to, aby výsledky svojho tvorivého nadšenia mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami.