Kto sme a čo robíme

Naše združenie vzniklo v máji 2002 a pôsobí pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Svojimi aktivitami chceme zlepšovať život detí s onkologickými a život limitujúcimi ochoreniami.

Naša činnosť nie je zabezpečená a finančne krytá prostredníctvom štátnych inštitúcií. Program napĺňame vďaka darov verejnosti, grantov a asignácie 2 %. Zameriavame sa na komplexné služby pre deti a mladých ľudí počas liečby a hospitalizácie, ale aj po vyliečení. Snažíme sa nielen o materiálnu pomoc, ale aj o psychosociálnu podporu pre pacientov a ich rodiny.

Chceme pracovať pre nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú stratiť. Nemôžeme vyliečiť, ale môžeme podávať pomocnú ruku, aby sa kráčalo lepšie.

Cieľom našej snahy je zlepšovať kvalitu života detí s onkologickým alebo život limitujúcim ochorením a ich rodín.

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €