Kultúrne podujatia realizované pre deti na oddelení

  • Viktor (2x) - detský spevák
  • Lucia ŠoralováZbyňo Džadoň – muzikáloví speváci
  • Doktor Klaun – Adrián Ohrádka
  • Doktor Clown – ujo Miro, mím z Liptovského Mikuláša
  • Paľo Drapák – spevák
  • Jozef Talostan – kúzelník
  • Divadlo hruškajablko
  • Predstavenie Soľ nad zlato – ZŠ Golianova B.Bystrica
  • Predstavenie O uplakanej princeznej – skupina Vyšivanka, Košice

Projekty - Programy v nemocnici

Projekty - Programy v nemocnici