Letný tábor 2004

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku umožniť, aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom a medzi svojimi rovesníkmi.

Realizácia

Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 rokov, ktoré podstúpili liečbu v detskom onkocentre Rooseveltovej nemocnice za posledných 10 rokov. Tábor sa uskutočnil s podporou Ligy proti rakovine a Klubu detskej nádeje, ktorý ho organizačne zabezpečil. Tábor mal dva turnusy, pre mladšie deti sa konal od 4. 7. do 17. 7. 2004 v penzióne Lalíky pri Oščadnici a pre staršie deti od 1. 8. do 14. 8. 2004 na chate Kamenisté v Hronci pri Brezne.