Letný tábor 2005

Cieľ

Deťom , ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom a medzi svojimi rovesníkmi.

Realizácia

Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 rokov, ktoré podstúpili liečbu v detskom onkocentre detskej fakultnej nemocnice za posledných 10 rokov.

Tábor sa uskutočnil za finančnej podpory Ligy proti rakovine a Klubu detskej nádeje, ktorý ho organizačne zabezpečil. Tábor mal dva turnusy – pre mladšie deti sa konal na chate Kamenisté v Hronci pri Brezne a pre staršie deti na chate Univerzity Komenského na Richňavskom jazere pri Banskej Štiavnici v termíne od 7. do 20. augusta