Letný tábor 2007

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom a medzi svojimi rovesníkmi.

Realizácia

Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 rokov, ktoré podstúpili liečbu v detskom onkocentre Detskej fakultnej nemocnice za posledných 10 rokov. Tábor sa uskutočnil s finančnou podporou Ligy proti rakovine a Klubu detskej nádeje, ktorý ho organizačne zabezpečil. Tábor mal dva turnusy – pre mladšie deti sa konal v Škole v prírode Čifáre a pre staršie deti v Liptovskej Osade.