Letný tábor 2009

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického

ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko príjemných dní v prírode so zaujímavým programom a medzi svojimi rovesníkmi.

Realizácia

Tábor bol určený deťom od 6 do 20 rokov, ktoré podstúpili liečbu v detskom onkocentre Detskej fakultnej nemocnice za posledných 10 rokov. Tábor sa uskutočnil s finančnou podporou Ligy proti rakovine a Klubu detskej nádeje, ktorý ho organizačne zabezpečil. Tábor mal dva turnusy – pre mladšie deti sa konal v Agropenzióne Novoť a pre staršie deti v hoteli Hrádok v Jelšave.