Letný tábor v Inovci

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom a medzi svojimi rovesníkmi.

Projekty - Letný tábor v Inovci

Projekty - Letný tábor v Inovci Projekty - Letný tábor v Inovci Projekty - Letný tábor v Inovci Projekty - Letný tábor v Inovci

Realizácia

Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 rokov, ktoré podstúpili liečbu v detskom onkocentre Rooseveltovej nemocnice za posledných 10 rokov. Tábor sa uskutočnil v dňoch 15. – 28.07.2003 na chate Inovec v Trenčianskom Jastrabí. Zúčastnilo sa ho 21 detí. Celotáborový program bol inšpirovaný filmom Hviezdne vojny. Spoluorganizátorom bola CK Agentúra O.K., s.r.o., Žiar nad Hronom. Finančne na letný tábor prispela Liga proti rakovine sumou 100 000 Sk. O program sa starali vedúci (študenti VŠ) vyškolení CK Agentúrou O.K. a tiež zástupcovia Svetielka nádeje. Deti sa naučili pracovať s prírodným materiálom, vážiť si základné ľudské hodnoty, ako aj ovládať svoju vôľu a rozvíjať ďalšie schopnosti.