Mgr. Ľuboš Moravčík

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €