Medzinárodný tábor v Maďarsku

Cieľ

Zvýšenie sebaistoty, posilnenie viery v seba a navzájom, a pritom za pomoci zážitkovej terapie podporiť uzdravenie, respektíve pomôcť začleniť sa naspäť do spoločnosti zdravých. Podstatou terapeutickej rekreácie je, že všetky aktivity, ktoré deti vykonávajú, ukrývajú v sebe výzvu. Splnenie tejto výzvy deťom prináša pozitívny zážitok z úspechu, a rozvíja ich sebahodnotenie. Tento tábor totiž nie je o chorobách a bariérach, o bolesti a bezmocnosti, ale je o živote, o možnostiach, o úsmeve a spolupatričnosti.

Realizácia

V auguste sa zišlo 70 detí vo veku od 7 do 13 rokov v medzinárodnom zážitkovom Bátor Tábore (Tábor Odvahy) na okraji maďarského mesta Hatvan neďaleko Budapešti. Deti s nádorovým ochorením, z Poľska, Česka, Slovenska, Rumunska a Talianska, ktoré si vytrpeli veľa bolesti a neistoty pri svojom ťažkom onkologickom ochorení, v tomto tábore nachádzajú opäť pevnú pôdu pod nohami. Z nášho onkocentra sa zúčastnilo 5 detí a tlmočník, ktorí v Hatvane strávili sedem krásnych dní.

Deti si vyskúšali veslovanie na člnoch, jazdu na koni, lukostreľbu, lezeckú stenu. Podstúpili skúšku odvahy a zúčastnili sa množstva večerných programov.