Medzinárodný tábor v Maďarsku

Cieľ

Zvýšenie sebaistoty, posilnenie viery v seba a navzájom, pomocou zážitkovej terapie podporiť uzdravenie, respektíve pomôcť pri začleňovaní sa naspäť do spoločnosti zdravých. Podstatou terapeutickej rekreácie je, že všetky aktivity, ktoré deti vykonávajú, ukrývajú v sebe výzvu. Splnenie tejto výzvy prináša deťom pozitívny zážitok z úspechu a rozvíja ich sebahodnotenie. Tento tábor totiž nie je o chorobách a bariérach, o bolesti a bezmocnosti, ale o živote, o možnostiach, o úsmeve a spolupatričnosti.

Realizácia

V auguste maďarský tábor Odvahy spustil prvý medzinárodný turnus pre 70 detí vo veku od 7 do 13 rokov, ktoré trpia nádorovým ochorením z Poľska, Česka, Slovenska, Rumunska a Talianska. Z nášho onkocentra sa zúčastnilo 5 detí a tlmočník, ktorí v Hatvane strávili sedem krásnych dní.

Deti si vyskúšali veslovanie na člnoch, jazdu na koni, lukostreľbu i lezeckú stenu. Podstúpili skúšku odvahy a zúčastnili sa množstva večerných programov.