Nákup zariadenia pre nemocnicu

Cieľ

Zvýšiť úroveň vybavenia pre komplexnú liečbu detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením.

Realizácia

Zakúpili sme perfuzory, lineárny dávkovač, polohovaciu posteľ, monitor vitálnych funkcií a volumetrickú pumpu.