Úprava priestorov triedy v základnej škole v nemocnici

Cieľ

Celková rekonštrukcia triedy po hygienickej, praktickej i bezpečnostnej stránke a zariadenie triedy nábytkom tak, aby zodpovedala potrebám hospitalizovaných detí a zároveň spĺňala kritériá 3 v 1 – učebňa pre 1. - 4. ročník ZŠ, herňa pre deti materskej školy, klubovňa pre školský klub detí.

Realizácia

Práce sa začali v decembri a ukončenie predpokladáme na konci januára 2005.

Projekty - Nemocničná škola

Projekty - Nemocničná škola Projekty - Nemocničná škola Projekty - Nemocničná škola Projekty - Nemocničná škola

Realizáciou tohto projektu sa vytvoril moderne upravený priestor na učenie, relaxáciu a hry, ktorý využívajú deti predškolského, školského i stredoškolského veku a pedagógovia. Konkrétne kroky rekonštrukcie boli: výmeny nefunkčných okien, výmena dverí, murárske práce, renovácia elektroinštalácie a osvetlenia, nová podlaha, nákup detského nábytku s úložným priestorom, počítačová sieť, maľovanie stien, výmena umývadla a vodovodnej batérie. Moderné, estetické a funkčné prostredie výrazne prispieva k psychickej pohode detí, ktorá je potrebná pre úspešný priebeh liečby.

Architektonické riešenie: Ing. Arch. Vladimír Letovanec
Projekt elektroinštalácie: Ing. Michal Gajdoš

Realizátori a sponzori projektu:
  • OZ Svetielko nádeje
  • Základná škola pri DFNsP
  • Capitol a.s., Bratislava
  • Eurotel cez nadáciu Pontis