Úprava priestorov triedy v základnej škole v nemocnici

Cieľ

Zrekonštruovať novo pridelené priestory pre školu tak, aby miestnosť s novou podlahou, farbou stien a útulným zariadením dostala ráz sveta detskej fantázie a pohody. Príjemným prostredím multifunkčnej triedy zvýšiť kvalitu života dlhodobo hospitalizovaných detí a odpútavať ich od trápení spojených s chorobou.

Realizácia

V dôsledku mnohých zmien, ktoré bolo treba uskutočniť pri vzniku Detskej fakultnej nemocnice , musela sa presťahovať škola do iných priestorov. Namiesto dvoch tried a herne pre materskú školu dostali deti jedinú miestnosť, ktorú bolo treba upraviť tak, aby mohla slúžiť na učenie i hru pre všetky vekové kategórie detí. Práce sme zahájili v decembri a projekt sme ukončili na konci januára 2005.

Vymenili sme nefunkčné okná za plastové, urobili sa nové rozvody elektroinštalácie a osvetlenia, nová podlaha, zakúpila sa nový detský nábytok s úložným priestorom v príjemných farbách, vybudovala sa bezdrôtová počítačová sieť.

Realizáciou tohto projektu sa vytvoril moderne upravený priestor na učenie a relaxáciu a hru, ktorý využívajú deti predškolského, školského i stredoškolského veku a pedagógovia. Tvorivé, príjemné a optimistické prostredie výrazne prispieva k psychickej pohode chorých detí, ktorá je dôležitá pre úspešný priebeh liečby.

Celková hodnota projektu je 540 000,- Sk