Verejná zbierka Nie je halier ako halier

Cieľ

Získať finančné prostriedky na projekty OZ.

Realizácia

Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala v priestoroch hypermarketov a väčších obchodných domov v stredoslovenskom regióne (spolu 13 miest). Akciu mediálne podporili Slovenský rozhlas a Rádio Lumen, reklamné spoty sa vysielali na regionálnych TV v miestach konania zbierky.

Verejná zbierka sa konala s povolením Ministerstva vnútra a Ministerstva financií SR a trvala do 30.6.2004.