Hory nás učia nevzdávať sa !

Každý športovec, horolezec, každý cieľavedomý človek vie, že cesta k úspechu vedie cez vytrvalosť, malé krôčiky a odhodlanosť ísť aj cez bolesť, diskomfort a so sebazaprením. Vyberáme si rôzne ciele, ku ktorým napredujeme. Raz sú to peniaze, inokedy úspech v práci alebo v športe, úspech vo vzdelávaní. Tvoríme a vyberáme si životné výzvy a snažíme sa byť silný v odhodlaní, aby sme dosiahli vytýčený cieľ. Niekedy nám život výzvu vyberie sám.

Ročne ochorie na Slovensku približne 200 detí na onkologické ochorenie. Celá rodina sa zrazu ocitne pred vysokou horou, ktorá im stojí v ceste. Medzi nimi a ich vytúženým životom v zdraví a šťastí sa objaví nečakaná výzva. Prvou reakciou je šok a nepripravenosť na novú situáciu. Žiadna príprava pred výkonom, žiaden mentálny tréning a ani nazbierané fyzické sily. Pred náročným výstupom stojí dieťa, za ruku ho bude celou cestou držať mama, otec, súrodenci, širšia rodina. Pomáhať a povzbudzovať ho budú všetci lekári, sestry, fyzioterapeuti, sociálny pracovník, psychológ, priatelia a známi aj neznámi ľudia, ktorí ho nikdy nevideli a nič o ňom nevedia. No na horu musí vystúpať na vlastných nôžkach, musí po ceste zvládnuť bolesť, únavu, nečakané komplikácie, boj s pocitmi smútku, úzkosti, strachu.

Ako mu môžeme pomôcť ? Čo pre neho môžeme urobiť ? Môžeme si vybrať vlastnú horu a vystúpiť na jej vrchol. Pozvať priateľov a známych, zaprieť sa, prijať výzvu a s vedomím toho, že symbolicky podporím všetky deti stúpajúce na ich vlastnú horu a za vlastným cieľom. Môžeme im držať palce a fandiť im – podávajú svoj životný výkon.

Takouto krásnou formou podporuje všetky deti aj pán Michal Caletka so svojimi priateľmi a všetkými, ktorí sa chcú pridať. V krásnej prírode švajčiarskych Álp usporiadal viackrát výstup na rôzne vrcholy. Nezostal však len pri symbolickej podpore, ale rozhodol sa podporiť Svetielko nádeje a jeho projekty aj finančnou formou. Sumou 900 € prispel so svojimi priateľmi na to, aby si deti hospitalizované na detskej onkológiiv Banskej Bystrici mohli každý týždeň vo štvrtok vybrať chutnú večeru z reštaurácie.

Za všetky deti, ktoré stúpajú na svoju horu a chcú sa dostať až úplne na vrchol, Vám všetkým z celého srdca ďakujeme. Vážime si, že ste sa pridali k veľkej rodine, pre ktorú pomoc chorým deťom nie je cudzia.

Do budúcnosti Vám prajeme veľa pevného zdravia, aby ste si mohli výzvy vyberať sami.

« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €