Deti deťom

„Vianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.

V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe a chceme každému rozdávať len radosť, preto sme sa aj my – deti a učitelia zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Hliníku nad Hronom rozhodli v tomto predvianočnom čase prispieť niečím, čo by nám pohladilo dušu, aby sme tieto vianočné sviatky vnímali s krajším pocitom. Náš benefičný koncert chceme venovať OZ Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom a rodičom, ktorí majú len jedno prianie, aby ich deti boli zdravé " - týmito slovami otvorila v piatok, 18. decembra 2015 benefičný koncert Mgr. Ľubica Tonhajzerová , riaditeľka školy.

V prekrásne vyzdobenej sále sme boli svedkami pestrého umeleckého programu. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pripravili na slávnostný večer všetko do detailov. Už pri príprave scenára mysleli na tých, ktorým sa koncert rozhodli venovať - na onkologicky choré deti a ich rodiny,o ktoré sa stará OZ Svetielko nádeje. Podrobne sa už vopred oboznámili s aktivitami nášho občianskeho združenia a počas programu o nich presvedčivo porozprávali divákom v sále. Nezabudli ani na kamarátov v nemocnici, pre ktorých pripravili video odkazy a odovzdali nám ich na CD, aby si ich deti v nemocnici mohli pozrieť.

Koncert deti deťom bol plný lásky a spolupatričnosti s tými, ktorým bol venovaný. A to je najvzácnejšie, čo sme si z neho odniesli. Deti vedené svojimi pedagógmi pochopili, že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale aj o tom ako urobiť niekoho šťastným alebo urobiť dobrý skutok – napríklad urobiť benefíciu. Mnohí účastníci koncertu podporili benefíciu aj finančne. V závere sme s vďakou prebrali symbolický darovací šek, na ktorom bola suma 735 EUR. Získané finančné prostriedky budú využité na podporu projektov v prospech detských onkologických pacientov a ich rodín.

Naše poďakovanie za nezabudnuteľný zážitok patrí všetkým, ktorí sa pod myšlienku a realizáciu koncertu podpísali. Riaditeľke školy Mgr. Ľubici Tonhajzerovej, zriaďovateľke školy PhDr.Tatiane Ladiverovej, pedagógom a talentovaným žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy v Hliníku nad Hronom. ĎAKUJEME! « Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €