Cantus Monte Regis pre Svetielko nádeje

OZ Svetielko nádeje v spolupráci s Farnosťou Banská Bystrica pripravilo Adventný benefičný koncert v nedeľu 20. decembra 2015 v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Hlavným účinkujúcim bol spevácky zbor mesta Nová Baňa Cantus Monte Regis. V mene speváckeho zboru privítala účastníkov koncertu moderátorka PhDr. Mária Klimantová. „ Je ušľachtilé, keď umenie môže nielen tešiť, ale aj pomáhať. Pomáhať tým, ktorí sami pomáhajú. Tak, ako to robí Svetielko nádeje. Prostredníctvom mnohých svojich aktivít – tak materiálneho ako i duchovného charakteru – napĺňajú svoj cieľ: zlepšovať kvalitu života detí s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením a rovnako ich rodín. Vďaka oddanosti, trpezlivosti, odhodlaniu a nezištnosti všetkých členov OZ i ďalších dobrovoľníkov sa na skutky menia slová, ktorými oni sami charakterizujú svoju prácu: Nemôžeme vyliečiť, ale môžeme podať pomocnú ruku, aby sa kráčalo lepšie. Patrí im za to náš obdiv, naša hlboká úcta. Nech je teda i skromný príspevok nášho zboru aspoň malým kamienkom v mozaike spoločného snaženia a pomoci. Veď všetci sa môžeme stať súčasťou riešenia.“

Koncert bol príjemným sviatočným zastavením v závere kalendárneho roka. V úvode zaspievali Zuzana Holá, žiačka ZUŠ Nová Baňa spoločne s  Mgr. art. Margarétou Žňavovou, dirigentkou speváckeho zboru. Dvojčatá Ramona a Diana Valkové zahrali Čajkovského Tanec cukrovej vily. Už tradične zbor pozýva na svoje koncerty aj hostí. Tentokrát to boli traja talentovaní mladí umelci - akordeonista Filip Urda, klavirista Emanuel Görči a Ľubomír Gašpar, kontrabas, ktorí študovali na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Keď sme si na záver spoločne zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc, všetci sme si želali, aby sa sila energie z koncertu v Katedrále preniesla priamo k deťom na onkológiu a k ich rodinám. Aby naši účinkujúci toto želanie umocnili, po skončení koncertu sa presunuli na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie do banskobystrickej DFNsP, aby zaspievali tým, ktorí sa koncertu nemohli zúčastniť. Tento vzácny okamih na oddelení sprevádzali radosť a dojatie.

S novobanským speváckym zborom Cantus Monte Regis sme sa v Banskej Bystrici v mene Svetielka nádeje lúčili s vďakou za podporu, ktorú našej práci vyjadrovali počas celého koncertu. Naše poďakovanie patrí tiež všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prišli na koncert a podporili OZ Svetielko nádeje aj finančne. Vstupné bolo dobrovoľné a celkovo sa na ňom vyzbieralo 632 eur. Ďakujeme!

Naše poďakovanie patrí aj Farnosti Banská Bystrica, ktorá nám umožnila koncert v Katedrále zrealizovať.

A už len na záver slová moderátorky, ktorými ukončila adventný benefičný koncert: “ Veľa vecí nedokážeme ovplyvniť – plynutie času, striedanie ročných období, počasie ... A tak sa snažme o to, čo JE v našich silách. Buďme k sebe milí, ohľaduplní a trpezliví. Nech pokoj, pokora a ľudské porozumenie napomáhajú, aby náš život bol plnohodnotný a šťastný. Vtedy budeme mať dosť síl a odvahy pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú. Veď každý z nás môže byť tomu druhému svetielkom nádeje!“

« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €