Medzinárodný deň detskej rakoviny

Celosvetová kampaň na podporu povedomia o detskej onkológii pripadá každoročne na 15. februára. Symbolom tohto dňa je zlatá stužka. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť týkajúcu sa rakoviny u detí a mládeže a pochopenie problémov a výziev týkajúcich sa tohto ochorenia. Taktiež je dôležité reflektovať na potrebu spravodlivého a lepšieho prístupu k liečbe pre všetky deti rovnako na celom svete. Iniciatíva pripomínania si dňa detskej rakoviny vyšla od Childhood Cancer International, ktorá zahrňuje partnerstvo organizácií z 90 krajín sveta v 5 kontinentoch. Medzinárodný deň detskej rakoviny vychádza z predpokladu, že každé dieťa si zaslúži najlepšiu možnú medicínsku a psychosociálnu starostlivosť bez ohľadu na rasu, náboženstvo, krajinu pôvodu, sociálny status, či finančnú situáciu. Organizácia tvrdí, že včasná a presná diagnostika, ako aj dostupnosť a prístup k správnej liečbe a starostlivosti vrátane cenovo dostupných a kvalitných liekov, sú dôležitými aspektmi k predchádzaniu úmrtia detí na rakovinu. Dôležitosť vyjadrenia solidarity je podložená faktom, že deti a mládež sú srdcom každého národa a je na našej zodpovednosti zabezpečiť, aby boli schopní žiť svoj život naplno a dosiahnuť svoj potenciál. Rakovina zbavuje naše deti detstva a mladosti. Otrasie celým životom dieťaťa, ale aj jeho rodiny. Dieťa je príliš skoro konfrontované s náročnými situáciami, dlhodobou izoláciou od priateľov, kamarátov, spolužiakov. Cesta boja s rakovinou sa vyznačuje obrovskou bolesťou, stresom a strachom z neznámeho. A preto je dôležité nenechať ich na tejto ceste samých.

Prečo je dôležité konať teraz?

 • pretože štatistiky nepovedia celý príbeh

 • pretože rakovina u detí nepozná hranice

 • pretože rakovina u detí je liečiteľná, ale vzniká výrazná nerovnosť oproti rozvojovým krajinám

 • pretože deti sú naša budúcnosť a zaslúžia si šancu žiť naplno

 • pretože jedna smrť je príliš veľa

 • pretože žiadna rodina by sa nemala stať ekonomicky ohrozenou, následkom rakoviny u ich dieťaťa

 • pretože žiadne dieťa a rodina by nemali rakovine čeliť sami

 • pretože kvalitný prístup k zdravotnej starostlivosti , liekom, pomôže zastaviť umieranie

 • pretože prístup ku kvalitnej lekárskej starostlivosti nemá byť privilégiom, ale ľudským právom zdroj: http://www.internationalchildhoodcancerday.org/

  Ingrid Škropeková
  Svetielko nádeje

« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €