Svetielko nádeje pozýva na výstavu

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici si od 8. marca do 15. apríla 2016 môžete pozrieť výstavu, ktorou vám OZ Svetielko nádeje približuje svoje projekty. Zastavte sa na chvíľu a pozrite si túto malú výstavu. Vyjadríte tak spolupatričnosť s detskými onkologickými pacientmi a ich rodinami a zároveň podporu našim aktivitám.

My vo Svetielku nádeje už 14 rokov pracujeme pre nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú stratiť. Pomáhame deťom s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením. Od vzniku nášho občianskeho združenia, v máji 2002, sme boli oporou pre stovky rodín. Pomáhame zlepšiť kvalitu života v čase hospitalizácie dieťaťa, ale zameriavame sa aj na resocializáciu po liečbe. Pomáhame rodinám aj po strate dieťaťa.

Aby ste sa bližšie oboznámili s našimi projektmi, pripravili sme pre vás zaujímavé informácie o tom ako pracuje detský mobilný hospic, komu slúži prepravná služby a byt pre rodiny, dozviete sa aj o nami organizovaných výletoch a rekondičných pobytoch.

Všetky naše projekty a program uskutočňujeme bez štátnej podpory, len vďaka darom verejnosti, grantom a asignácie 2% z dane. Chceme vám touto výstavou priblížiť čo robíme, ale aj poďakovať za podporu, ktorú si vážime a bez ktorej by sme sa nemohli púšťať do ďalších našich plánov.

Naše poďakovanie za priestor predstaviť prácu Svetielka nádeje patrí Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a PaedDr.Dušanovi Jarinovi, ktorý nám pomohol s inštalovaním výstavy. Za grafickú prípravu našich vystavených panelov ďakujeme grafičke – dobrovoľníčke Daniele Pusztaiovej, tlač sme zabezpečili v spolupráci s Copy Print Centrom Banská Bystrica.

Ak vás výstava inšpiruje k pomoci a spolupráci so Svetielkom nádeje, dajte nám o tom vedieť. Každá spätná väzba je pre nás dôležitá.« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €