Ďakujeme za vašu priazeň, nielen tú čitateľskú...

... týmito slovami sa končí úvodník v našich novinách, ktorým sme dali názov Svetielkoviny. Sú výsledkom projektu zrealizovanému vďaka vašej podpore, pretože vy ste nám dali najviac hlasov a tým nás posunuli medzi projekty finančne podporené Nadáciou Tesco.

V našich Svetiekovinách sa dočítate o tom, čím žijeme na oddelení, ale aj mimo neho, pretože záber činnosti Svetielka nádeje je veľmi široký. Deťom, ale aj rodičom sme v čase, ktorý musia nevyhnutne tráviť v nemocnici ponúkli vďaka tomuto projektu zaujímavý program. Zavítali medzi nás na oddelenie viacerí hostia. Spolu s nimi prišlo k deťom i rodičom veľa pozitívnej energie, zaujímavé rozprávanie o práci našich hostí a vznikli aj nové priateľstvá, ktoré budú mať svoje pokračovanie.

Píšeme aj o našich projektoch pre vyliečené deti, o dobrovoľníckej návštevnej službe, o aktivitách v súvislosti s darcovstvom krvi a mnohých ďalších témach. Nechýba ani recept na aktuálne vianočné pečenie medovníkov a krížovka - špeciálne pripravená pre Svetielkonoviny. Ak ju vylúštite, neváhajte nám napísať tajničku a ak bude správna, zaradíme vás do žrebovania o pekné ceny.

My, vo Svetielku nádeje, sa dennodenne presviedčame, že môžeme rátať s vašou podporou projektov v prospech detí s onkologickým ochorením a ich rodín. Patrí vám za to naše úprimné poďakovanie. Veríme, že si na našej webovej stránke prelistujete Svetielkoviny a zachováte nám naďalej svoju priazeň. Nielen tú čitateľskú...

« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €