Umením k nádeji

V Cikkerovej sieni budovy historickej radnice v Banskej Bystrici sa v piatok, 25. novembra uskutočnilo benefičné podujatie, ktorým sa organizátori rozhodli podporiť onkologicky choré deti prostredníctvom občianskeho združenia Svetielko nádeje.

Koordinátori akcie Jozef Frtús a Peter Kubaško v spolupráci s Mestom Banská Bystrica s týmto zámerom pripravili podujatie s výstižným názvom Umením k nádeji.

V prvej časti bola uvedená do života kniha FEJSBÚÚK, s vyše 200 kariportrétmi, zväčša Banskobystričanov, ktoré nakreslil Jozef Frtús. Pojem kariportrét vymyslel autor ako kombináciu karikatúry a portrétu pri zobrazení ľudskej tváre. Autor toto prekvapenie pripravil pre svojich priateľov a známych - zobrazených v knihe, pri príležitosti svojho životného jubilea.

Spoločne s autorom posypal knihu kari korením primátor Banskej Bystrice Ján Nosko aj známy humorista Ján Snopko, ktorý tento večer moderoval. V druhej časti večera sa uskutočnil aukčný predaj výtvarných diel formou dražby. Svoje diela venovali viacerí známi slovenskí výtvarní umelci - Klára Pataki, Mikuláš Palko, Vlado Oravec, Milan Ormandík, Milan Sokol, Ľudovít Hološka, Ján Kudlička, Igor Benca, Jaroslav Uhel, Robert Brun, František Perger, Marian Mikloš, Taras Usik, Ľubica Lintnerová a nechýbalo ani výtvarné dielo Jozefa Frtúsa. Príjemný večer spestrili svojim spevom známi stredoslovenskí folkloristi.

Účastníci benefície si zakúpením knihy alebo výtvarného diela odniesli domov nielen hodnotné vianočné darčeky, ale aj dobrý pocit, pretože podporili ušľachtilý zámer organizátorov. Výťažok z predaja knihy i výtvarných diel v celkovej výške 4 050 eur venovali koordinátori akcie po jej skončení zástupcom Svetielka nádeje.

Naše veľké poďakovanie patrí Ing. arch. Jozefovi Frtúsovi a Mgr. Petrovi Kubaškovi, ktorí niekoľko mesiacov starostlivo dotvárali svoj ušľachtilý zámer a pre myšlienku pomoci chorým deťom nadchli mnohých svojich priateľov a známych.

« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €