Projekt „Leto pri mori“

Cieľ

Umožniť deťom, ktoré boli pre onkologické ochorenie dlhodobo hospitalizované, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, aby prežili niekoľko zmeškaných dní pri mori.

Realizácia

V spolupráci s občianskym združením Nádej na život sme zorganizovali výlet do prímorského strediska Vodice v Chorvátsku. Ozdravného pobytu v termíne od 29.6. do 8.7.2007 sa zúčastnilo 20 detí. Užili si slniečko, vodu a hry. Jeden deň sme zorganizovali výlet loďou do Šibenika, spojený s obedom a prehliadkou mesta.

Dúfame, že sa nám podarí zaradiť pobyt pri mori do každoročného programu pre deti.

Projekty - Pobyt pri mori - Vodice

Projekty - Pobyt pri mori - Vodice