Čo pripravujeme

  • Rozšírenie dopravnej služby
  • Kaplnka v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice

Projekty

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €