Projekt „Arteterapia“

Cieľ

Zaviesť arteterapiu na oddelení detskej onkológie v Detskej fakultnej

nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako podpornú liečebnú metódu v rámci komplexnej liečebnej starostlivosti o detského onkologického pacienta.

Realizácia

V spolupráci s PaedDr. Janou Vatrálovou sme zaviedli pravidelné návštevy na oddelení dvakrát v týždni. Najdôležitejšie je nadviazanie kontaktu s dieťaťom ako základný predpoklad úspešnosti arteterapeutického procesu.

Arteterapia je na rozmedzí medzi psychológiou, umením a vedou o umení. Terapia umením je veľmi krásna, vždy silne emotívna a často aj veľmi bolestivá. Arteterapeut musí byť dostatočne zodpovedný a pokorný. Pri cvičeniach sa môže odkryť naozaj vážny problém a terapeut si musí poradiť a možno aj odovzdať svoju prácu psychológovi. Arteterapia vyžíva fakt, že pri tvorbe je nutné prejavovať fantáziu, či už úmyselne, alebo neúmyselne. Tak sa odkrývajú ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté názory a bolesti.