Projekt Bazén

Dňa 19. 1. 2006 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie projektov rekonštrukcie rehabilitačného bazéna a onkologickej a hematologickej ambulancie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Cieľ

Vytvoriť podmienky pre zavedenie potrebnej a efektívnej hydrokinézioterapie. Jedným z dôležitých motívov pre realizáciu tohto diela bola informácia, že dlhšia liečba na lôžku môže u detských pacientov spôsobiť závažný úbytok vápnika v kostiach v dôsledku nedostatočnej svalovej aktivity. Tomuto stavu sa efektívne pomôže pohybom v odľahčenom prostredí.

Bazén umožní doplnkovú terapiu pri rôznych typoch chorôb a úrazov, zlepší psychickú pohodu dlhodobo hospitalizovaných detí.

Realizácia

Prvé prípravy na zahájenie prác začali v novembri 2004. Existujúci bazén bol takmer 25 rokov prakticky nefunkčným bez bazénovej technológie. Stavebná konštrukcia bola poškodená a netesná. Bolo nutné odstrániť pôvodné keramické obklady, vytvoriť prestupy pre technológiu, podoprieť vaňu bazénu, vytvoriť nové hydroizolácie a obklady. Priestory boli dispozične a funkčne upravené. Podlaha má elektrický ohrev. Špeciálny stropný zdvihák umožňuje preložiť imobilných pacientov z lôžka do bazénu. V podzemí je inštalovaná kompletná technológia s automatickou filtráciou, ohrevom a chemickou úpravou vody, s prípravou na ozónové čistenie. Klimatizačná jednotka zabezpečuje filtráciu, ohrev, rekuperáciu a odvlhčenie vzduchu. Výmenníková stanica zabezpečuje ohrev technologickej vody. Súčasťou rekonštrukcie je spotrebný materiál na 1 rok prevádzky, plavecké pomôcky, šatňa.