Projekt „Biofeetback“

Cieľ

Cieľom projektu je zakúpenie biofeedbackových prístrojov a dvoch notebookov. Tieto prístroje spolu so softvérovým vybavením hravou formou dokážu pomôcť deťom od mladšieho školského veku pochopiť princíp relaxácie a psychického uvoľnenia na telesný stav. Zároveň sa deti po jeho pravidelnom používaní dokážu naučiť základné zručnosti práce so psychikou – upokojiť úzkostnú myseľ.

Na základe odporučenia lekára a psychológa deťom vysvetlíme vzťah medzi psychickým a telesným zdravím a tiež úzkosťou a imunitou. Následne im v základoch vysvetlíme používanie programu.

Realizácia

Biofeedback prístroje sa využívajú v oblasti psychoterapie detí už niekoľko rokov, dokážu hravou formou za pomoci zaučeného dospelého naučiť dieťa zručnosti ako sa cielene telesne a psychicky uvoľniť. Zároveň predstavujú pre deti zaujímavú a modernú formu učenia, keďže informácie o dosahovanom úspechu/neúspechu sú im sprostredkúvané hravou formou.

Očakávame, že na základe pravidelného a hravou formou sprostredkovaného spôsobu nácviku dokážu deti na konci projektu rýchlejšie dosiahnuť stav uvoľnenia a budú tiež lepšie chápať vzťah medzi psychikou a telom. Vďaka tomu očakávame ich lepšiu spoluprácu pri následných vyšetreniach a náročnej onkologickej liečbe a tiež zvýšenie schopnosti zvládať vlastné úzkostné stavy.