Projekt Dobrovoľnícka návštevná služba

Cieľ

Poslaním projektu je organizovať pravidelné návštevy detských onkologických pacientov hospitalizovaných na KPOH a prispieť tak k zlepšeniu ich psychosociálnych podmienok, čiže spríjemňovať pobyt v nemocnici dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnuté zo svojho domáceho prostredia formou hier, čítania knižiek, kreslenia, rozvíjania tvorivých schopností, pri ktorých aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky hospitalizácie. Pre rodičov hospitalizovaných detí, ktorí trávia so svojimi deťmi v nemocniciach celé mesiace, chceme priniesť svojou prítomnosťou možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy.