Projekt „Leto pri mori“ (dospeláci)

Cieľ

Umožniť mladým ľuďom, ktorí sa liečili dávnejšie na onkologické ochorenie, aby mohli ísť načerpať novú silu k moru.

Realizácia

V spolupráci s občianskym združením Nádej na život sme sa rozhodli osloviť bývalých pacientov a ponúknuť im možnosť prežiť 10 dní pri mori v Chorvátsku. Pobyt sa uskutočnil v letovisku Baško Polje v hoteli Alem.

„Dospeláci“ mali zabezpečenú polpenziu a zdravotný dozor. Keďže išlo o dospelých, program si organizovali sami. Pobytu sa zúčastnilo 20 účastníkov.