Projekt „Leto pri mori“

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko zmeškaných dní pri mori.

Realizácia

Po minuloročných úspechoch sme sa rozhodli zorganizovať výlet do prímorského strediska na Makarskej riviére v Chorvátsku – Drašnice.

V termíne od 2. do 11. júla 2010 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 18 detí. Užili si slniečko, vodu a hry. Jeden deň sme zorganizovali výlet loďou do Makarskej, spojený s obedom a prehliadkou mestečka.

Cez deň sa deti venovali hlavne kúpaniu, potápaniu a skúmaniu vylovených živočíchov.

Zdravotný dozor bol zabezpečený lekárom a zdravotnými setrami.