Projekt Nadácie Tatra banky „Partnerstvá v regiónoch“

Nadácia Tatra banky vyhlásila grantový program “Partnerstvá v regiónoch”, v ktorom na základe predložených projektov v každom samosprávnom kraji vybrala neziskové organizácie s ktorými uzavrela trojročný partnerský vzťah, počas ktorého bude finančne podporovať programy nášho združenia ročne vo výške 200 000 Sk.

V tomto roku sme finančnú podporu použili na rekonštrukciu onkologickej a hematologickej kliniky v Detskej fakultnej nemocnici, a to konkrétne na výtvarné riešenie jedálne pre deti.