Projekt „Telefóny“

Cieľ

Umožniť aj deťom pripútaným na lôžko komunikovať počas liečby s rodinou a kamarátmi.

Realizácia

Každoročne zabezpečujeme od mobilných operátorov akciové ponuky na volania v rámci ich sietí. Máme predplatených 33 hodín mesačne, ktoré môžu deti využívať na volania domov alebo kamarátom.