Projekt „Víkend na ranči“

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom so svojimi rovesníkmi.

Realizácia

Víkendový pobyt na ranči sme pre veľký záujem zorganizovali v dvoch turnusoch, a to pre menšie deti od 25. do 27. mája a pre väčšie deti od 15. do 17. júna 2007. V každom turnuse sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný príslušník, v prípade malých detí rodič, pri väčších to mohol byť aj súrodenec. Deti mali zabezpečené jazdenie na koňoch, hry, vychádzku do chránenej oblasti Gavurky a večernú opekačku.

Projekty - Víkendový pobyt, Ranč Bezekov laz

Projekty - Víkendový pobyt, Ranč Bezekov laz

Do malebného areálu ranča medzi koníkmi sme zavítali opäť, 23. – 25. mája 2008 Tento raz sa rekreovalo 9 detí od 3 do 8 rokov, každé spolu so svojou mamičkou. Deti sa zabavili a oddýchli si pri spoločných hrách, vychádzke a rôznych tvorivých činnostiach. Najväčšiu radosť však mali z jazdenia na koníkoch. Popri nich pookriali aj maminy, ktoré si navzájom zdieľali svoje skúsenosti.

Pre záujem detí naučiť sa základom westernového jazdenia sme zorganizovali týždňový kurz 11. – 15. augusta 2008. O život koní a starostlivosti o ne malo záujem 8 bývalých onkologických pacientov. Podľa schopností a zručností sa im individuálne venovali lektori tak, že na konci pobytu takmer všetci zvládli samostatnú vychádzku na koni v teréne.