Projekty realizované v roku 2013

Projekty

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €